Månad: november 2020

SafetyNet för inspektioner och riskbedömningar.

På begäran av den danska arbetsmiljöverket (Arbejdstilsynet i Danmark) har branschföreningen DAKOFO uppmanat sina medlemmar, som levererar korn- och foderprodukter, att genomföra inspektioner och riskbedömningar av silor för spannmål och foder hos sina kunder (jordbrukare) i samband med leveranser. FrontAvenue har för DLG, Danish Agro, Hedegaard, Hornsyld Köbmandsgård, Brdr. Ewers och Mollerup Kvarn utvecklade en …

SafetyNet för inspektioner och riskbedömningar. Read More »

L’Oréal har implementerat SafetyNet i Skandinavien

SafetyNet implementeras för att stödja det strukturerade arbetsmiljöarbetet i L’Oréal Danmark, Sverige, Norge och Finland. Det planeras att SafetyNet så småningom kommer att användas i hela EMEA. För att säkerställa processen med att kontinuerligt rapportera, åtgärda och följa upp de olyckor, tillbud och riskobservationer som sker i verksamheten krävs ett systematiska arbetssätt. När en riskobservation …

L’Oréal har implementerat SafetyNet i Skandinavien Read More »

Vi gratulerar Donald Davies & Partners AB till certifieringen mot FR2000.

Donald Davies & Partners AB arbetar som konsulter inom projekt- och förändringsledning, projekträddning, portföljstyrning, kravledning och testledning samt andra konsulttjänster i anslutning till dessa.  Vi på Axintor fick förtroendet att som oberoende part kvalitetssäkra deras ledningssystem innan den externa revisionen.  Att vara FR2000 certifierad signalerar ordning och reda till era kunder. Det skapar en plattform för ökad tillväxt och lönsamhet. Det …

Vi gratulerar Donald Davies & Partners AB till certifieringen mot FR2000. Read More »

Scroll to Top