Månad: december 2020

GLB Revision har valt SafetyNet Kursadministration

Samarbetet mellan 50 revisionsföretag under FIU använder SafetyNets kurshanteringsmodul för att hantera alla interna utbildningskurser för revisionspersonal. SafetyNet valdes bland annat på grund av de enkla administrativa funktionerna och den stora flexibiliteten i att hantera kurserbjudanden och uppföljning av pågående utbildningskrav inom de olika revisionsområdena. Ledningens godkännandeprocesser var också viktiga i beslutet.

Colivia Sweden AB reviderad utan anmärkning

Vi gratulerar Colivia Sweden AB till att de på ett välplanerat och strukturerat sätt genomfört sin uppföljande revision enligt ISO 9001 helt utan anmärkningar. Vi på Axintor fick förtroendet att som oberoende part utföra deras internrevision innan den uppföljande revisionen. Ett mycket intressant och spännande uppdrag. Att vara certifierad enligt ISO 9001 signalerar ordning och …

Colivia Sweden AB reviderad utan anmärkning Read More »

Scroll to Top