Axintor har blivit certifierade enligt FR2000

Fredag 20 september 2019

Som ett led i att hjälpa andra att certifiera sig mot FR2000 så var det en självklarhet att certifiera oss själva och på köpet så fick vi en plattform för tillväxt genom ett starkare och enklare ledningssystem. 

Plattformen för FR2000 är SafetyNet. SafetyNet är ett komplett modulbaserat system för organisationens kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhetsarbete och omfattar moduler för hantering av bland annat avvikelser/olyckor/tillbud och handlingsplan, samt kartläggningsmoduler för medarbetar-, kund- och leverantörsundersökningar, chefsutvärdering och digitala checklistor såsom riskbedömningar, skyddsronder, egenkontroll, brandskydd.

FR2000 är en standard för verksamhetsledning, likvärdigt med ISO9001 och ISO14001 och anpassat för små och medelstora företag. Standarden integrerar krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt brandskydd och kompetensförsörjning i ett integrerat ledningssystem. 

Att vara FR2000 certifierad signalerar ordning och reda till era kunder. Det skapar en plattform för ökad tillväxt och lönsamhet. Det säger att ni har strukturerade processer kring kvalitet och miljö samt kan svara upp mot de krav era kunder ställer. 

 Vill ni certifiera er mot FR2000? Vi hjälper er!

Läs mer om våra tjänster här