Barncentrum Solbo vinner arbetsmiljöpris!

Måndag 30 juli 2018

På Barncentrumet Solbo i Silkeborg Kommun har man gått över till elektronisk registrering av våldsincidenter vilket har lett till en minskning av antalet allvarliga våldsamma incidenter. Det nya sättet att registrera främjar dessutom personalens trivsel och välbefinnande. Som ett resultat har Barncentrum Solbo vunnit Arbetsmiljöpriset 2018.

Barncenter Solbos medarbetare kan nu gå långt mer analytiskt och förebyggande tillväga i sitt pedagogiska arbete. På centret arbetar man med barn och ungdomar i åldern 0-18 år med betydande och permanenta funktionshinder.

"Genom att använda elektronisk registrering av mindre incidenter av våld, hot och missbruk i SafetyNet har vi skapat en cirkulär inlärningsmiljö där medarbetare, ledning och arbetsmiljögruppen i större utsträckning - och på ett mycket enklare sätt - kan analysera de konflikter och våld som medarbetarna utsätts för, säger koordinator på Solbo, Anna Christina Folmersen.

Arbetsmijöportalen SafetyNet infördes som ett pilotprojekt av arbetsmiljöavdelningen i Silkeborg kommun 2015. I systemet anger en medarbetare på en skala från 1 till 10 hur allvarlig incidenten, de varit utsatt för, är. Systemet är nu en integrerad del av arbetsgången på barncentrumet.

Registrering främjar välbefinnande och trivsel
"Det samlade datamaterialet från medarbetare innebär att vi har förmågan att upptäcka mönster och trender - både i barnens beteende, men också i medarbetarnas tillvägagångssätt. Det hjälper till att förebygga konfliktupptrappning samtidigt som det hjälper medarbetare att lära av tidigare händelser så att de kan förebyggas i framtiden, förklarar Anna Christina Folmersen.

Effekten av de cirka 500 årliga elektroniska registreringarna sedan 2015 är tydlig. Bedömd grad av incidenternas allvarlighet är fallande. Under det senaste året har antalet registreringar där incidentens allvarlighet bedömts till över 6 minskat.

"Samtidigt kan vi se att SafetyNet bidrar till att främja anställdas välbefinnande, eftersom de elektroniska registreringarna över händelser och evenemang som påverkar medarbetaren blir synliggjord och konkretiserad i högre grad än tidigare", säger Anna Christina Folmersen.

Det ger upphov till stort beröm och uppmärksamhet från danska Arbetsmiljörådet.

"Våld och hot mot våld från till exempel medborgare och kunder är ett mycket allvarligt arbetsmiljöproblem. Därför är det mycket positivt att se att Barncenter Solbo arbetar så systematiskt med detta problem. Genom att registrera och analysera de incidenter som uppstår kan de lära av dem och effektivt anpassa de förebyggande insatserna. Och det har gett bra resultat, säger Lisbeth Lollike, ordförande för Arbetsmiljörådet.


Fakta

Om Barnomsorg Solbo
Solbo är en dygn och dagsinstitution under Silkeborgs kommun och består av en särskild dagis, avlastning- och daghem. Målgruppen är barn och ungdomar med betydande funktionsnedsättning i åldrarna 0-18 år. Personalgruppen består huvudsakligen av pedagoger. Dessutom finns det en fysioterapeut, en ergoterapeut, pedagogiska assistenter och personal för kök, städning, tvätt, kontor och vaktmästeri funktioner. Det finns totalt 50 anställda plus tillfällig personal. Adress: Dybdalsvej 13, 8600 Silkeborg.

Barncentrum Solbo, Silkeborg Kommun är nominerad till Arbetsmiljöpris 2018 i kategorin "Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Om Arbetsmiljöpriset
I 2018 är det 12: e gången som Arbetsmiljörådet delar ut Arbetsmiljöpriset. Prisutdelningen sätter fokus på landets bästa arbetsmiljöarbete genom att belöna fyra danska arbetsplatser inom kategorierna: Arbetsolyckor, Muskel- och skelettpåverkan, Organisatorisk och social arbetsmiljö och ny Teknologi. I varje kategori nomineras tre arbetsplatser.