BTM Smide väljer SafetyNet som digital plattform för FR2000

Lördag 16 mars 2019

BTM Smide väljer SafetyNet som digital plattform för FR2000 och det systematiska arbetsmiljöarbetet för rapportering av olycka, tillbud och riskobservationer samt andra ärendetyper såsom avvikeler, förbättringsförslag och ledighetsansökan. Riskbedömningar görs i SafetyNet såsom skyddsronder, egenkontroller och andra checklistor, http://www.btmsmide.se/
 
Med SafetyNet kan du äntligen ersätta penna, papper och pärm med en innehållsrik modern digital platttform som effektiviserar ditt arbete med ISO9001, / ISO14001 och FR2000. Verktyget är ett komplett modulbaserat system för organisationens kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhetsarbete och omfattar moduler för hantering av bland annat avvikelser/olyckor/tillbud och handlingsplan, samt kartläggningsmoduler för medarbetar-, kund- och leverantörsundersökningar, chefsutvärdering och digitala checklistor såsom riskbedömningar, skyddsronder, egenkontroll, brandskydd.
 
16 av de 20 största kommunerna, 4 av 5 landsting och 25 % av de stora danska bolagen i Danmark använder sig av SafetyNet.