Carlsberg väljer SafetyNet App för registrering av avvikelser och förbättringsarbete

Torsdag 14 mars 2019

Carlsberg Danmark utvidgade sin SafetyNetlösning med tillhörande APP för registrering av olika typer av avvikelser, observationer och förbättringar. Inledningsvis togs APP i bruk av Carlsbergs drygt 300 lastbilsförare som under de första 3 månaderna registrerade 2 000 förbättringsförslag, avvikelser och observationer. Detta gav Arbetsmiljöorganisationen en unik grund för att initiera initiativ och förebyggande projekt och göra riktade och konkreta åtgärder. Eftersom det har blivit lätt att registrera, kan vi också få våra anställda att använda SafetyNet-lösningen och vi kommer att synliggöra de områden vi behöver arbeta med. 

SafetyNet säkerställer att de tillbud och olyckor som uppstår i verksamheten utreds, riskbedöms, dokumenteras och att en handlingsplan med ansvarig och tidsram upprättas.

SafetyNet är den ledande arbetsmiljöportalen i Norden som möjliggör registrering, rapportering och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i din organisation. Verktyget är ett komplett modulbaserat system för organisationens HR- och arbetsmiljöarbete och omfattar moduler för hantering av bland annat avvikelser/olyckor/tillbud och handlingsplan, samt kartläggningsmoduler för medarbetar-, kund- och leverantörsundersökningar, chefsutvärdering och digitala checklistor såsom riskbedömningar, skyddsronder, egenkontroll, brandskydd.
 

16 av de 20 största kommunerna, 4 av 5 landsting och 25 % av de stora danska bolagen i Danmark använder sig av SafetyNet för sitt systematiska arbetsmiljöarbete.