Elektrokonsulten i Tyresö har certifierat sig enligt ISO9001/ISO14001, med hjälp av Axintor.

Onsdag 15 januari 2020

Elektrokonsulten har framgångsrikt certifierat sig mot kvalitet, ISO9001, och miljö, ISO14001, med hjälp av Axintor.

Vi bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ISO ledningssystem. Vi bidrar med vår kunskap kring ISO och skapar tillsammans med kund en digital plattform som effektiviserar företagets processer. Vi erbjuder såväl ISO 9001 konsult och ISO 14001 konsult tjänster.

ISO9001 och 14001 är verksamhetsledningssystem för alla typer av organisationer som vill ha ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet och miljö. Standarden är pedagogisk flödesorienterad och tydlig. Den speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.  

Att vara ISO-certifierad signalerar ordning och reda till era kunder. Det skapar en plattform för ökad tillväxt och lönsamhet. Det säger även att ni har strukturerade processer kring kvalitet och miljö samt kan svara upp mot de krav era kunder ställer.