Indoor Professional har certifierat sig enligt FR2000, med hjälp av Axintor.

Fredag 27 september 2019

FR2000 är inte lika känd som exempelvis kvalitetsstandarden ISO 9001 eller miljöstandarden ISO 14001, men faktum är att en certifiering enligt FR2000 är likvärdig med dessa ISO-certifieringar (vilket ofta ett krav vid upphandlingar). Dessutom innehåller FR2000 de viktigaste delarna från en rad andra standarder och riktlinjer, bland annat för arbetsmiljö, brandsäkerhet, socialt ansvarstagande och kompetensförsörjning.

Det digitala ledningssystemet SafetyNet är ett komplett system för införande och  administration av er certifiering oavsett om ni valt FR2000, ISO 9001, ISO 14001 eller annan standard.

Vill ni certifiera er enligt FR2000 eller få en offert på safetyNet som bas för ert ledningssystem kontakta oss så hjälper vi er. Läs mer om våra tjänster här.