Köpenhamns kommun väljer SafetyNet för sitt systematiska arbetsmiljöarbete

Onsdag 13 mars 2019

Socialförvaltningen i Köpenhamns kommun bygger ut sin SafetyNet lösning med registrering av säkerhetsbrister. Det är en extra insats i det systematiska arbetsmiljöarbetet där verksamheten löpande förbättras för att skapa en trygg och säker arbetsplats för sina medarbetare.

Arbetsskador kostar varje år samhället enorma belopp genom produktionsbortfall, minskade skatteintäkter samt kostnader för sjukvård, försäkringssystem och rättsväsende. För den enskilde som drabbas orsakar de också stort mänskligt lidande och en många gånger en ansträngd ekonomi.

SafetyNet är den ledande arbetsmiljöportalen i Danmark som möjliggör registrering, rapportering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet i din organisation. Verktyget är ett komplett modulbaserat system för organisationens HR- och arbetsmiljöarbete och omfattar moduler för hantering av bland annat avvikelser/olyckor/tillbud och handlingsplan, samt kartläggningsmoduler för medarbetar-, kund- och leverantörsundersökningar, chefsutvärdering och digitala checklistor såsom riskbedömningar, skyddsronder, egenkontroll, brandskydd.

16 av de 20 största kommunerna, 80 % av alla landsting och 20 % av de stora danska bolagen i Danmark använder sig av SafetyNet för sitt systematiska arbetsmiljöarbete.