Kraftteknik valde SafetyNet som plattform för sitt ledningssystem

Fredag 1 november 2019

Kraftteknik AB erbjuder service, underhåll, ombyggnad och reparationer, samt även drift- och serviceavtal av kraftanläggningar och högspänningsanläggningar. 

Med Axintors hjälp har Kraftteknik certifierat sig mot FR2000 och byggt grunden för sitt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i SafetyNet. Kraftteknik använder SafetyNet modulerna ärende, handlingsplan, digitala checklistor, produktionsgrupp och dokumenthantering. 

Safetynet är ett komplett digitalt ledningssystem för införande och administration av certifiering enligt FR2000, ISO 9001, ISO 14001 eller annan standard. 

Med SafetyNets ärendehantering kan medarbetarna på ett enkelt sätt rapportera alltifrån olyckor och tillbud till kundreklamationer och förbättringsförslag direkt från sin telefon eller surfplatta. Även sjukfrånvaroanmälan och ledighetsansökan kan registreras direkt i SafetyNets app. Riskbedömningar såsom skyddsronder, egenkontroller och checklistor kan göras i SafetyNet och utföras direkt i systemet eller i appen. Med handlingsplanmodulen är det enkelt att följa upp såväl inkomna ärenden som avvikelser som har uppkommit från riskbedömningar. 
 
Vill ni också certifiera Er eller bygga ett smidigt och digitalt ledningssystem i SafetyNet, kontakta oss eller läs mer om våra tjänster här.