MLC väljer SafetyNet för kvalitets- och arbetsmiljöarbetet

Torsdag 14 mars 2019

SafetyNet som marknadsförs av Axintor är en digital plattform för arbetsmiljösystem med stöd för kvalitet, miljö och säkerhet. Systemet kommer från Danmark där det används av kommuner, landsting och 25 procent av landets stora företag. Nu har SafetyNet kommit till Sverige och MLC i Västerås var snabba att haka på.

MLC är en lastväxlarcentral som arbetar med allt inom lastväxlare och maskintransporter. Huvudverksamheten är asfaltstransporter och snöröjning. Med strategiskt läge i Västerås har MLC ett 50-tal ekipage som rullar framför allt i Mälardalen och Stockholmsområdet, cirka 30 egna fordon med förstärkning av ett 20-tal underentreprenörer.

– Vi har vuxit ganska mycket och behövde få struktur på hela arbetsmiljöarbetet, säger Andreas Östlin som är vd på MLC. Nu använder alla våra medarbetare och underentreprenörer SafetyNet aktivt hela tiden och vi har fått kontroll och struktur på ett väldigt bra sätt.

– SafetyNet har effektiviserat verksamheten och allt blir mycket mer lättjobbat med hjälp av ett digitalt arbetsmiljösystem.

MLC har certifierat verksamheten enligt FR2000 och där var SafetyNet ett vitalt verktyg under processen.

– Vi kunde genomföra en slutrevision utan anmärkning och det var första gången en förvånad revisionsledare hade varit med om det. Där fick vi ett direkt resultat av vad SafetyNet ger, samtidigt som Axintor bidrog med sin expertis under arbetet som vår FR2000 konsult.

Ett bra verktyg för hela verksamheten

Utifrån en app i telefon eller platta kan användarna registrera ärenden både online och offline i SafetyNet.

Ärenden i SafetyNet kan handla om olycka och tillbudshantering, riskobservationer, registrering av försäkringsskador, felanmälningar på bilen, kundreklamationer och avvikelser, förbättringsförslag, överlast och mycket mer. Man kan även ha digitala checklistor i form av egenkontroller, fordonskontroller etc.

– Det känns verkligen att vi jobbar proffsigare idag, uttrycker Andreas Östlin. Vi har kontroll och kan peka på dokumentation såväl internt som för våra kunder. Vi får fram diagram över hur allting går, vad som har hänt och vilka ärenden som ligger.

– Vi har exempelvis fått leverantörsrevisioner där vi lätt kunnat visa våra leverantörer hur det fungerat från order till slut. Sammantaget kan jag säga att SafetyNet är ett väldigt användbart verktyg för hela verksamheten. Idag har vi inget som ramlar mellan stolarna längre.

Professionell hjälp från Axintor

På frågan om hur medarbetarna har tagit till sig SafetyNet, svarar Andreas Östlin:

– Systemet har tagits emot väldigt positivt och mycket för att SafetyNet är så lätt att använda. Medarbetarna förstår att det finns en mening med allt de gör i verktyget. Med dokumentationen kan vi göra förbättringar och upprätta riskbedömning och handlingsplaner. I slutänden blir det bättre för alla.

Idag ställer stora företag, byggbolag, kommuner och landsting krav på att även mindre företag ska ha kvalitets- och miljösystem samt arbetsmiljösystem att jobba strukturerat med. Det kan vara en utmaning om man inte har egna administrativa resurser.

– Nu har vi ett väldigt bra stöd till verksamheten och det bästa är att allting ligger samlat på ett ställe. SafetyNet är enkelt att hantera och jag tycker att det ger oss bra valuta för pengarna.

– Jag vill även nämna att vi har fått väldigt professionell hjälp av Axintor som hjälpte oss komma igång på ett smidigt sätt. De har verkligen lyssnat på oss som företag och implementerat systemet efter vår verksamhet, avslutar Andreas Östlin.

SafetyNet ersätter penna, papper och pärm och skapar en digital plattform för effektivt arbete med ISO9001, ISO14001, ISO45001 och FR2000.