Nordenta väljer SafetyNet för sitt kvalitet- och miljöarbete

Lördag 10 november 2018

Nordenta väljer SafetyNet som sin digitala plattform vid certifiering mot FR2000. 
 
SafetyNet ersätter penna, papper och pärm och skapar en digital plattform för effektivt arbete med ISO9001 / ISO14001, FR2000 och ISO45001 vilket passar extra bra på företag med många mobila medarbetare. SafetyNet är ett moduluppbyggt system för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhetsarbete och omfattar moduler för hantering av bland annat ärenden, olyckor och tillbud, kränkande särbehandling men även kartläggningar; checklistor, arbetsmiljöronder, handlingsplaner, riskanalyser, medarbetarenkäter, chefsutvärdering och dokumenthantering. 
 
16 av de 20 största kommunerna, 4 av 5 landsting och 25 % av de stora danska bolagen i Danmark använder sig av SafetyNet.