On1Call certifierar sig mot ISO9001 och ISO14001

Söndag 12 maj 2019

On1Call har certifierat sig mot kvalitet, ISO9001, och miljö, ISO14001, med hjälp av Axintor, läs mer om On1Call här

ISO9001/14001 ett verksamhetsledningssystem för alla typer av organisationer som vill ha ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet och miljö. Standarden är pedagogisk flödesorienterad och tydlig. Den speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.  

Att vara ISO-certifierad signalerar ordning och reda till era kunder. Det skapar en plattform för ökad tillväxt och lönsamhet. Det säger även att ni har strukturerade processer kring kvalitet och miljö samt kan svara upp mot de krav era kunder ställer.