Partnerskap Axintor + 2C8

Tisdag 8 oktober 2019


Axintors affärside är bygga dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem som är smidiga att arbeta med och som driver medarbetarengagemang. För att skapa det bästa förutsättningarna för att bygga levande ledningsystem så väljer vi att arbeta med 2C8. 
 
 
Med 2C8 skapas samyn i organisationen, ökar transperensen och ger kunden möjlighet att effektiveras arbetssätt och processer.  
 
Kombinationen SafetyNet och 2C8 tillsammans är ett vinnande koncept där 2C8 står för det visuella processtänket och SafetyNet´s alla moduler med hantering av avvikelser/olyckor/tillbud och handlingsplan, samt kartläggningsmoduler för medarbetar-, kund- och leverantörsundersökningar och digitala checklistor såsom riskbedömningar, skyddsronder, egenkontroll, brandskydd skapar motorn bakom ett levande ledningssystem.