SafetyNet digitaliserar processen kring ledighetsansökan

Lördag 17 augusti 2019

Ledighetsansökan är en process som i många företag involverar frustration då det saknas struktur, återkoppling från chef, spårbarhet och översikt för löneavdelningen.

En av de mest populär ärendetyperna i SafetyNet är Ledighetsansökan. Medarbetaren registrerar sin semester, föräldraledighet, komp direkt i SafetyNet´s app på sin telefon och en mailnotifikation skickas till närmaste chef. Hen godkänner eller avslår ledningsansökningarna vilket leder till ett omedelbart återkoppling via mail till medarbetaren. Därefter skickas ärendet till löneavdelningen som varje månad får en översikt över månadens ledigheter. Enkelt, smidigt och mycket uppskattat av såväl medarbetare, chefer och löneavdelningen.

 Med SafetyNet kan du äntligen ersätta penna, papper och pärm med en innehållsrik modern digital platttform som effektiviserar ditt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS2001, OHSAS18001 och ISO450001) samt SO9001, / ISO14001 och FR2000. Verktyget är ett komplett modulbaserat system för organisationens kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhetsarbete och omfattar moduler för hantering av bland annat avvikelser/olyckor/tillbud och handlingsplan, samt kartläggningsmoduler för medarbetar-, kund- och leverantörsundersökningar, chefsutvärdering och digitala checklistor såsom riskbedömningar, skyddsronder, egenkontroll, brandskydd.

16 av de 20 största kommunerna, 4 av 5 landsting och 25 % av de stora danska bolagen i Danmark använder sig av SafetyNet.