SafetyNet har Sveriges första integration med både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Torsdag 6 juni 2019

Vid arbetsskador och allvarliga tillbud har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. SafetyNet är integrerat så en anmälan kan skickas med en knapptryckning till båda myndigheterna. Ersätter all rapportering som görs på sidan Anmäl Arbetsskada, se länk.
 
Fördelen för kunden är smidigare rapportering, kvitto på att ärendet skickats in, spårbarhet samt historiken att i efterhand kunna följa upp vilka ärenden som rapporterats in.  
 
Med SafetyNet kan du äntligen ersätta penna, papper och pärm med en innehållsrik modern digital platttform som effektiviserar ditt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS2001, OHSAS18001 och ISO450001) samt SO9001, / ISO14001 och FR2000. Verktyget är ett komplett modulbaserat system för organisationens kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhetsarbete och omfattar moduler för hantering av bland annat avvikelser/olyckor/tillbud och handlingsplan, samt kartläggningsmoduler för medarbetar-, kund- och leverantörsundersökningar, chefsutvärdering och digitala checklistor såsom riskbedömningar, skyddsronder, egenkontroll, brandskydd.
 
16 av de 20 största kommunerna, 4 av 5 landsting och 25 % av de stora danska bolagen i Danmark använder sig av SafetyNet.