Vårduppdrag Sverige väljer SafetyNet för sitt kvalitet- och miljöarbete

Onsdag 2 januari 2019

Vårduppdrag är ett modernt bemanningsföretag inom hälsa, sjukvård och social omsorg. Vårduppdrag grundades i maj 2016 med visionen att förbättra och effektivisera branschen för vårdbemanning. Idag har Vårduppdrag avtal med flertalet regioner/landsting samt privata vårdgivare inom olika områden. Vårduppdrag väljer SafetyNet som sin digitala plattform vid certifiering mot ISO9001.  
 
SafetyNet är den ledande arbetsmiljöportalen i Norden som möjliggör registrering, rapportering och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i din organisation. Verktyget är ett komplett modulbaserat system för organisationens HR- och arbetsmiljöarbete och omfattar moduler för hantering av bland annat avvikelser/olyckor/tillbud och handlingsplan, samt kartläggningsmoduler för medarbetar-, kund- och leverantörsundersökningar, chefsutvärdering och digitala checklistor såsom riskbedömningar, skyddsronder, egenkontroll, brandskydd.
 
16 av de 20 största kommunerna, 4 av 5 landsting och 25 % av de stora danska bolagen i Danmark använder sig av SafetyNet för sitt systematiska arbetsmiljöarbete.