MODUL

AVVIKELSERAPPORTERING

Ett pedagogiskt system för avvikelsehantering

Menar ert företag allvar med att arbeta systematiskt med förbättringar så är ett avvikelsehanteringssystem en bra plattform. Enligt ISO och FR2000 är det dessutom en förutsättning för det systematiska förbättringsarbetet. 

Avvikelsehanteringssystemet i SafetyNet är enkelt, smidigt och pedagogiskt upplagt och skapar ett levande ledningssystem. Det används i lärande syfte för att identifiera, dokumentera och rapportera fel eller kvalitetsbrister. 

Ett framgångsrikt avvikelsehanteringssystem utgår från att alla era medarbetare har möjlighet att bidra till att förbättra verksamhetens affärsprocesser och rutiner. Med SafetyNets app för smarta telefoner kan samtliga medarbetare, oavsett datorvana, använda systemet. Eftersom appen är lättillgänglig blir det med automatik ett stort gensvar och engagemang från medarbetarna. De kan på ett smidigt sätt via appen rapportera in olika förbättringsförslag, leverantörsavvikelser, transportskador, reklamationer eller kanske skador på bilen, direkt från aktuell plats.

Det går dessutom att ta bilder och skicka med i avvikelserapporten för att underlätta beskrivningen av ärendet. 

I vårt avvikelsehanteringssystem säkerställer du att både enskilda och systematiska fel snabbt identifieras och rapporteras in så att alla berörda personer kan involveras. När felen är åtgärdade, kan du enkelt göra en uppföljning. Detta kan bland annat styras mot din organisations kvalitetsmål. För att applikationen ska fungera optimalt för just er verksamhet skräddarsyr vi den efter era behov.  

SafetyNet har Sveriges första kompletta integration med Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan
Vid arbetsskador och allvarliga tillbud har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan. Då SafetyNet kan integreras med lönesystem så underlättas denna inrapportering då information hämtas från lönesystemet. När all information är på plats så kan olycka och tillbud anmälas genom knapptryckning direkt till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Kvitto på att anmälan är mottagen erhålls automatiskt.

Fördelar med avvikelsehantering i SafetyNet:

 • Decentraliserad registrering - Skapa formulär som kan fylls i via internet eller via app i mobil eller surfplatta
 • GPS funktionalitet - Registrerar var ärendet registrerats vilket underlättar åtgärd
 • App finns för Android och Apple med offline-funktionalitet och med möjlighet att infoga bilder och video
 • App ger även access till dokumentmodulen, online och offline
 • Integration till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan för inrapportering av olycka och tillbud
 • Mindre inmatning då person- och organisationsdata kan importeras från andra system.
 • Digitala journaler - Samla dokument, filer och all korrespondens på ett ställe.
 • All sparad information kan omgående tas fram ur systemet som statistik eller rapporter.
 • Upprätta handlingsplaner med en eller flera lösningsansvariga och oberoende tidsfrister på kort och lång sikt.
 • Skapa fiskbensdiagram med rotfelsanalys 5 * Varför?
 • Bilder, nyckeltal och annat relevant material kan bifogas i handlingsplanen så att alla involverade parter har möjlighet att antingen följa utvecklingen eller vid ett senare tillfälle hitta dokumentationen kring hur ärendet hanterats.
 • Loggning - de aktiviteter som sker på ärendet loggas så det är möjligt att följa vem som gjort vad i ärendet
 • Snabb och smidig implementation
 • SafetyNet erbjuder i samma plattform många andra moduler som handlingsplan, checklistor, egenkontroll, medarbetarenkäter, dokumenthantering, chefsutvärdering etc.
 • SafetyNet används av företag från 10 anställda upp till 50.000 anställda.
 • Molntjänst eller installation på egen server
 • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top