STANDARDS

ISO9001 konsult - Kvalitet

Att vara certifierad för ISO9001 leder till bättre affärer och högre lönsamhet

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter.

Varför certifiering?
Skälet till certifiering är ökade krav på företag att leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad. En certifiering kan ge ert företag flera stora fördelar genom att ett certifieringsorgan kontinuerligt genomför ISO 9001 revision på ert företag.

Framgångsrika företag växer och med storlek krävs bättre struktur. Ofta initieras ISO9001 av kundkrav men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

ISO9001 konsult 

Vi bidrar med vår kunskap kring ISO 9001 och skapar en modern, digital och integrerat ledningssystem som drivs av högt medarbetarengagemang och tydlig struktur. 

Vi erbjuder en 100 % modern och digital plattform som ett alternativ till penna, papper och pärm eller Word- och Excel mallar. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. Vi är partner med 2C8 och arbetar i processverktyget 2C8 på SafetyNet´s plattform vilket leder till ett modernt och digitalt ISO ledningssystem.

 

Är du intresserad av en presentation?

fler standards

Scroll to Top