STANDARDS

ISO9001 - Kvalitet

Ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015, är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. De krav som finns riktar sig till alla företag oavsett storlek och verksamhetsinriktning.

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter.

Varför certifiering?
Skälet till certifiering är ökade krav på företag att leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad. En certifiering kan ge ert företag flera stora fördelar genom att ett certifieringsorgan kontinuerligt genomför ISO 9001 revision på ert företag.

Framgångsrika företag växer och med storlek krävs bättre struktur. Ofta initieras ISO9001 av kundkrav men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

  • Ökat engagemang från ledning och medarbetare.
  • Verksamheten struktureras upp och effektiviseras
  • Färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer
  • Leder till lägre kostnader och högre produktivitet
  • Ökat fokus på kunden verkliga behov och förväntningar.
  • Nöjdare kunder!
  • Förbättrad intern kommunikation.
  • Tydliga och nåbara mål sätts vilket leder till fokus på de relevanta uppsatta målen som skapar affärsnytta.
  • Leverantörerna utvärderas årligen.
  • Att vara ISO9001 certifierade leder till bättre affärer och högre lönsamhet.

Modernt, digitalt och integrerat ledningssystem 
Axintor är ISO9001 konsult och bygger ledningssystem för företag som vill ha strukturerade processer kring kvalitet och miljö samt vill kunna arbeta aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Vi skapar en digital plattform som effektiviserar företaget. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. Med SafetyNet registreras ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i en app på telefon/platta. Det underlättar för företag med många mobila medarbetare som istället för att skriva pappersrapporter som ibland riskerar att komma bort, nu enkelt kan rapportera och dokumentera direkt i appen. Det går även att använda appen för olika enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. Mängden dubbelarbete minskar samtidigt som informationen om hur olika ärenden går finns samlat på ett och samma ställe.

Är du intresserad av en presentation?

fler standards

Scroll to Top