MODUL

UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

Uppföljning & Kontroll

Uppföljning och kontroll är viktiga strategiska styrverktyg som ger verksamheten kunskap om att de kraven som ställs på verksamheten uppfylls. I SafetyNet sker registrering direkt digitalt och därmed undviks manuellt dubbelarbete, säkerställs kvalitet och information samlas på ett ställe.

SafetyNet är en plattform som möjliggör digital registrering, rapportering och uppföljning av riskbedömningar, checklistor, egenkontroll, skyddsronder och internrevision. En digital skyddsrond är ett effektivare sätt att arbeta och de flesta checklistorna från Prevent finns med som standard. 

SafetyNet används av majoriteten av de största kommunerna  och landstingen i Danmark och har drygt 600 000 användare.

Fördelar med Uppföljning och kontroll i SafetyNet

 • Decentraliserad registrering - Gör formulär som kan fyllas i via internet eller via app i mobil eller surfplatta
 • Digital skyddsrond direkt från app
 • GPS funktionalitet
 • App finns för Android och Apple med offline funktionalitet och med möjlighet att infoga bilder.
 • Merparten av Prevents checklistor finns i modulen
 • Automatiserad rapportering till olika myndigheter möjlig
 • Koppla checklistor, egenkontroller, skyddsronder direkt till en handlingsplan med riskbedömning och tydliggör ansvar
 • Bilder, nyckeltal och annat relevant material kan bifogas i handlingsplanen så att alla involverade parter har möjlighet att antingen följa utvecklingen eller vid ett senare tillfälle hitta dokumentationen.
 • Mindre inmatning då person- och organisationsdata kan importeras från andra system.
 • Den enskildes rättigheter styrs från centralt håll
 • Ledningen kan följa utvecklingen på samtliga ärenden som registreras i samtliga ärenden
 • Digitala journaler - Samla dokument, filer och all korrespondens på ett ställe.
 • Digitala journaler - Samla dokument, filer och all korrespondens på ett ställe.
 • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top