MODUL

UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

Uppföljning & Kontroll

Uppföljning och kontroll är viktiga strategiska styrverktyg som ger verksamheten kunskap om att de kraven som ställs på verksamheten uppfylls. I SafetyNet sker registrering direkt digitalt och därmed undviks manuellt dubbelarbete, säkerställs kvalitet och information samlas på ett ställe.

SafetyNet är en plattform som möjliggör digital registrering, rapportering och uppföljning av riskbedömningar, checklistor, egenkontroll, skyddsronder och internrevision. En digital skyddsrond är ett effektivare sätt att arbeta och de flesta checklistorna från Prevent finns med som standard. 

SafetyNet används av majoriteten av de största kommunerna  och landstingen i Danmark och har drygt 600 000 användare.

Fördelar med Uppföljning och kontroll i SafetyNet

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top