Personuppgifter och GDPR-policy

Generellt 
Personlig information är all slags information som till viss del kan kopplas till dig. När du använder vår webbplats samlas en del information in. Ett exempel är till exempel genom tillgång till vår webbsida och om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.

Vi samlar in och bearbetar vanligtvis följande information: ett unikt id och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-adress och vilka sidor du klickar på. Om du anger din kontaktinformation på vår webbplats, till exempel i samband med att du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller ber oss kontakta dig, sparar vi också din information med ditt godkännande och använder det för det syfte som beskrivs när du anger informationen.

Om du svarar på en jobbannons på vår hemsida genom att skicka ett e-postmeddelande kommer vi också att lagra e-postmeddelandet och informationen i enlighet med tillämplig lag.

Ändamål
Informationen används för att tillhandahålla alla tjänster du har begärt, såsom nyhetsbrevregistrering eller som en del av jobbansökningsprocess. Du kan läsa om annan insamlad information på vår cookies sida.

Säkerhet
Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att din information missbrukas, används av obehöriga personer eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Lagringsperiod
Vi behåller informationen för den period som tillåts enligt relevant lagstiftning, t. ex sparas e-postadresser som anges i samband med nyhetsbrev i högst två år om tillstånd inte beviljas igen. E-postadresser och sökandeinformation som anges i samband med en jobbansökan lagras också bara så länge vi har ett legitimt syfte att behålla den.

Vi tar bor informationen om den inte längre är relevant eller om vi får en begäran (se kontaktinformation till höger).

Utlämnande av information
Information om hur din användning av webbplatsen delas med tredje part för statistik, som du kan läsa mer om på vår cookies sida. Uppgifter som du anger själv (t.ex. namn och epost) avslöjas endast i den utsträckning som du uttryckligen samtycker till dem.

Till exempel använder vi ett externt program för att skicka ut nyhetsbrev. När du registrerar di för vårt nyhetsbrev blir du ombedd att godkänna den information som ska behandlas av tredje part i enlighet med deras integritetspolicy.

Svar på jobbannons behandlas inte av tredje part.

Frågor och klagomål
Du har rätt att bli informerad, korrigera och radera de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vänligen kontakta e-postadressen längst ner på denna sida. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:
Axintor CTD AB
Kvarnplan 11
177 64 Järfälla
Telefon: 08 68 42 9001
E-post: info@axintor.se