Safetynet app - Smidig hantering av olycka, avvikelser och dokumentstyrning

Safetynet-appen gör det enkelt att hantera olyckor, avvikelser och förbättringsförslag på arbetsplatsen samtidigt som den underlättar att alla medarbetare har relevanta dokument alltid tillgängliga i sin telefon. Appen är flexibel och dynamisk. Den kan digitalisera alla typer av ärenden inom kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete.

Axintor sign

En app som förenklar kvalitet och miljöarbete

SafetyNet är en innovativ app som förenklar kvalitets- och miljöarbete för företag. Med SafetyNet kan företag enkelt och smidigt hantera allt från skyddsronder och riskbedömningar till rapportering av förbättringsförslag inför åtgärdsplanering. Appen ger också användarna möjlighet att följa upp och analysera insamlade data för att säkerställa en effektiv kvalitets- och miljöhantering. SafetyNet är en användarvänlig och tidsbesparande app för företag som vill arbeta mer hållbart och kvalitetsmedvetet.

En app för smidig hantering av olycka, tillbud och avvikelser

Safetynet-appen är en viktig del av ditt företags systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) och gör det enkelt för er att upprätthålla en hög nivå av säkerhet och struktur på arbetsplatsen.

När ni använder vår app så säkerställer ni att alla olyckor, tillbud och andra avvikelser hanteras på ett strukturerat sätt och att åtgärder vidtas i enlighet med ditt företags SAM-plan. Plattformen har utvecklats med ett intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt att snabbt rapportera eventuella olyckor, tillbud och avvikelser. Därför är appen lätthanterlig och kan användas av alla anställda – oavsett teknikvana! Användaren kan även enkelt ta bilder och ladda upp direkt i appen. SafetyNet-appen lagrar även GPS-positionsdata så att man enkelt kan se var bilden är tagen.

En app som förenklar avancerad dokumentstyrning

SafetyNet är en av de mest avancerade och lättanvända apparna för dokumentstyrning på marknaden idag. Appen gör det möjligt för dig att enkelt hantera och organisera dina dokument. Du kan skapa och lagra dokument i vårt webbgränssnitt som då direkt blir tillgängliga i appen hos alla dina kollegor. På så vis kan du säkerställa att alla får rätt information snabbt.

.

Företag som använder SafetyNet:

Ärendehantering för kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete

En enkel implementation av ärendehantering för mobila medarbetare. Smidig och prisvärd lösning för alla företag.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser)

Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och IT

Ledningssystem för ISO företag med stöd för alla delar inom ISO.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser, Kundanpassade ärendetyper)
 • Handlingsplan
 • Enkäter
 • Dokumentation

HR verktyg för att förbättra arbetsmiljön

Stärk säkerhet och trivsel på arbetsplatsen med SafetyNet. En effektiv HR plattform.
 • Medarbetarenkät
 • Skyddsrond
 • Chefsutvärdering
 • Handlingsplan

En app optimerad för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)​

SafetyNet är den ultimata applösningen för dig som vill ha full kontroll över ditt företags kvalitet, miljö och systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Appen gör det enkelt att hantera olycka, tillbud och riskobservationer på arbetsplatsen, samtidigt som den underlättar för användaren att ge förslag på förbättringsåtgärder.Med SafetyNets app för smarta telefoner kan samtliga medarbetare, oavsett datorvana, använda systemet. Eftersom appen är lättillgänglig blir det med automatik ett stort gensvar och engagemang från medarbetarna. 

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

SafetyNets medarbetarundersökningsmodul används på flera håll i Skandinavien. I Danmark använder vart fjärde företag just den här modulen för att mäta stämningen bland anställda. 

KvalitetMiljo SafetyNet-app

Fördelar med SafetyNet App:​

Är du intresserad av en presentation?