MODUL

SAFETYNET APP

En app till hela SafetyNet

SafetyNet/HSEQ Master kan användas till att registrera allt från arbetsolyckor och avvikelser till medarbetarenkäter och skyddsronder. Registrering via appen är enkel och snabb. Utkast sparas automatiskt så det finns möjlighet att ta en paus innan man fortsätter.

SafetNet/HSEQ Master kan användas överallt – både med och utan internetuppkoppling. Information som registreras när en internetuppkoppling saknas sparas lokalt på enheten och synkroniseras sedan automatiskt till SafetyNet systemet så snart det finns en uppkoppling igen. Så snart registreringarna från appen är synkroniserade kan de administreras från den webbaserade versionen av SafetyNet

Gps-funktionalitet – SafetNet/HSEQ Master kan använda GPS’en i den mobila enheten för att registrera var en händelse skett. Detta gör det enkelt att hitta tillbaka till den exakta positionen för händelsen. Du kan även koppla en GPS-position till en fast anläggning för att få en uppdaterad och enkel översikt på dina anläggningar.

FÖRDELAR MED SAFETYNET app:​

  • Alla medarbetare kan engagera sig i rapporteringen via SafetyNet app i mobilen eller surfplattan.
  • Arbetstagare har möjlighet att rapportera och dokumentera olyckor, tillbud och riskobservationer direkt från platsen.
  • Registrera skador på bilar eller byggnader.
  • Tillgång till dokument via appen t.ex. säkerhetsföreskrifter, rutinbeskrivningar m.m.
  • Offline funktionalitet.
  • GPS-funktionalitet.
  • Bifoga foton eller bilagor.
  • Fungerar både för Android & Apple.
  • Stöd för SingleSignOn (SSO) vilket innebär att du enbart behöver komma ihåg ett lösenord, väl inne på datorn behöver du inte identifiera dig igen.

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top