En app till hela SafetyNet

SafetyNet/HSEQ Master kan användas till att registrera allt från arbetsolyckor och avvikelser till medarbetarenkäter och skyddsronder. Registrering via appen är enkel och snabb. Utkast sparas automatiskt så det finns möjlighet att ta en paus innan man fortsätter.
Axintor sign

Företag som använder SafetyNet:

Ärendehantering för kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete

En enkel implementation av ärendehantering för mobila medarbetare. Smidig och prisvärd lösning för alla företag.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser)

Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och IT

Ledningssystem för ISO företag med stöd för alla delar inom ISO.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser, Kundanpassade ärendetyper)
 • Handlingsplan
 • Enkäter
 • Dokumentation

HR verktyg för att förbättra arbetsmiljön

Stärk säkerhet och trivsel på arbetsplatsen med SafetyNet. En effektiv HR plattform.
 • Medarbetarenkät
 • Skyddsrond
 • Chefsutvärdering
 • Handlingsplan

SafetNet/HSEQ Master kan användas överallt – både med och utan internetuppkoppling. Information som registreras när en internetuppkoppling saknas sparas lokalt på enheten och synkroniseras sedan automatiskt till SafetyNet systemet så snart det finns en uppkoppling igen. Så snart registreringarna från appen är synkroniserade kan de administreras från den webbaserade versionen av SafetyNet

Processer SafetyNet

Gps-funktionalitet – SafetNet/HSEQ Master kan använda GPS’en i den mobila enheten för att registrera var en händelse skett. Detta gör det enkelt att hitta tillbaka till den exakta positionen för händelsen. Du kan även koppla en GPS-position till en fast anläggning för att få en uppdaterad och enkel översikt på dina anläggningar.

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

SafetyNets medarbetarundersökningsmodul används på flera håll i Skandinavien. I Danmark använder vart fjärde företag just den här modulen för att mäta stämningen bland anställda. 

KvalitetMiljo SafetyNet-app

Fördelar med SafetyNet App:​

Är du intresserad av en presentation?