Chefsutvärdering

Ett verktyg för att ge feedback till chefer i organisationen och ge underlag till en konstruktiv utvecklingsplan.

Alla medarbetare är viktiga men många anser att chefsutveckling är ett av de viktigare verktygen för att utveckla din organisation. Chefsutvärdering är ett verktyg för att ge feedback till chefer i organisationen och ge underlag till en konstruktiv utvecklingsplan. 

Många använder modulen för 360 utvärdering där individen uppskattar sina prestationer i en rad olika arbetsrelaterade aspekter, och en motsvarande skattning görs av överordnade, kollegor och underställda. Detta utmynnar sedan i en graf som visar skillnaden mellan hur individen ser sig själv, och hur omgivningen gör detsamma. 

Processer SafetyNet

Färger, logo, svarsalternativ, valideringsfrågor och kommentarfält kan inkluderas eller uteslutas. Detta är ett utmärkt verktyg för att känna av hur medarbetarna mår. Du kan med fördel även använda modulen för distribution av kund- och leverantörsenkäter.  

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

SafetyNets medarbetarundersökningsmodul används på flera håll i Skandinavien. I Danmark använder vart fjärde företag just den här modulen för att mäta stämningen bland anställda. 

KvalitetMiljo SafetyNet-app

Fördelar med Chefsutvärdering i SafetyNet:

Är du intresserad av en presentation?