MODUL

CHEFSUTVÄRDERING

Ett verktyg för att ge feedback till chefer i organisationen och ge underlag till en konstruktiv utvecklingsplan. ​

Alla medarbetare är viktiga men många anser att chefsutveckling är ett av de viktigare verktygen för att utveckla din organisation. Chefsutvärdering är ett verktyg för att ge feedback till chefer i organisationen och ge underlag till en konstruktiv utvecklingsplan. 

Många använder modulen för 360 utvärdering där individen uppskattar sina prestationer i en rad olika arbetsrelaterade aspekter, och en motsvarande skattning görs av överordnade, kollegor och underställda. Detta utmynnar sedan i en graf som visar skillnaden mellan hur individen ser sig själv, och hur omgivningen gör detsamma. 

Fördelar med Chefsutvärdering i SafetyNet:

 • Lättarbetad, intuitiv och distribution sker via e-postutskick eller via portalen alternativ SafetyNets App 
 • Kategorisering av respondenter, chefer / kollegor / underställda
 • Stödjer 360º-analys vilket är ett verktyg för att ta fram ett underlag för utvärdering av en eller flera chefer
 • Dynamiska frågeformulär med möjlighet att ställa följdfrågor för att få exakt de svar du behöver
 • Påminnelser skickas automatiskt för att öka svarsfrekvensen
 • Analysen ger feedback på ledarskapet och kan fungera som en bra utgångspunkt för en konstruktiv utvecklingsplan
 • Möjligt att skapa handlingsplaner direkt från utvärderingen
 • Översiktliga standardrapporter
 • Hanterar medarbetarnas anonymitet
 • Stödjer svar från smartphone eller platta
 • App finns för Apple och Android
 • Molntjänst eller installation på egen server

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top