MODUL

CHEFSUTVÄRDERING

Ett verktyg för att ge feedback till chefer i organisationen och ge underlag till en konstruktiv utvecklingsplan. ​

Alla medarbetare är viktiga men många anser att chefsutveckling är ett av de viktigare verktygen för att utveckla din organisation. Chefsutvärdering är ett verktyg för att ge feedback till chefer i organisationen och ge underlag till en konstruktiv utvecklingsplan. 

Många använder modulen för 360 utvärdering där individen uppskattar sina prestationer i en rad olika arbetsrelaterade aspekter, och en motsvarande skattning görs av överordnade, kollegor och underställda. Detta utmynnar sedan i en graf som visar skillnaden mellan hur individen ser sig själv, och hur omgivningen gör detsamma. 

Fördelar med Chefsutvärdering i SafetyNet:

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top