Med SafetyNet som arbetsmiljö-system

Använd SafetyNet som arbetsmiljösystem. Det gör att du kan digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med ISO 45001 samtidigt som du får en enkelt, modernt och digitalt arbetsmiljösystem istället för penna, papper och pärm eller Word- och Excel mallar.

ALLT SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE BEHÖVER STÖD AV ETT BRA SYSTEM

Hur har ni det på jobbet och hur följs era arbetsmiljöfrågor, fysiska, psykiska och sociala, upp? Är ditt företag certifierat enligt de standarder som finns för arbetsmiljö? Då är registrering och uppföljning en del i det viktiga systematiska och operativa arbetet med ert arbetsmiljöarbete.  

SafetyNet är en arbetsmiljöportal som gör det möjligt att registrera, dokumentera, rapportera och följa upp ert systematiska arbetsmiljöarbete i organisationen. Det är ett etablerat arbetsmiljösystem som dessutom kan kompletteras med andra moduler som underlättar organisationens HR- och arbetsmiljöarbete. Det finns moduler bland annat för hantering av avvikelser, olyckor, tillbud, för handlingsplan, för kartläggning av medarbetar-, kund- och leverantörsundersökningar, chefsutvärdering, skyddsronder och brandskydd.  

Support
Med SafetyNet följer ett supportavtal som betyder att användaren snabbt får professionell, teknisk assistans vid eventuella fel.  

Faktabaserade beslut 
Arbetsmiljöportalen ger bästa möjliga överblick för ledning och chefer att initiera såväl nödvändiga som förebyggande insatser. Utifrån undersökningar och statistik går det att från centralt håll vägleda de lokala enheterna kring vilka insatsområden som behöver prioriteras och var handlingsplaner behöver upprättas. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är samtidigt enkelt att administrera för såväl medarbetare som administratör. 

Fördelar med samlade HR- och arbetsmiljöprocesser i ett system

  • Integration med Arbetsmiljöverket & Försäkringskassan.
  • Tydligt och enkelt stöd för riskbedömning.
  • Möjlighet att integrera med 2C8 – världens mest användarvänliga modelleringsverktyg.
  • Ärendehantering med kundanpassade processer.
  • Möjlighet att skapa av dynamiska handlingsplaner för ärenden och undersökningar med kundanpassade status- och prioriteringsprocesser.
  • Ledningen kan följa utvecklingen i arbetsskadeärenden, arbetsplatsundersökningar, medarbetarundersökningar och uppföljning av verksamhetens handlingsplaner.
  • Möjlighet att anonymisera hela eller delar av enkäter.
  • Dokumentation och rapportering till myndigheter och certifiering, till exempel ISO 45001.
  • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.
Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

Fler användningsområden

Nyheter

Råsunda Säkerhetsentreprenad AB har certifierat sig enligt FR2000

Söndag 7 juni 2020 Råsunda Säkerhetsentreprenad AB (med bifirma Råsunda Lås och Färingsö Lås) har certifierat sig enligt FR2000 med Axintors hjälp och byggt grunden för sitt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i Microsoft Teams. Vi bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem. Vi bidrar med vår kunskap kring FR2000 och skapar

Läs mer »

Happy Boss har certifierat sig enligt ISO9001/ISO14001, med hjälp av Axintor.

Fredag 20 mars 2020 Happy Boss erbjuder flexibla kontorslösningar inom IT, Telekom och Facility med ledorden Enkelt, Professionellt och Personligt. Happy Boss har certifierat sig mot ISO9001 (kvalitet) och ISO14001 (miljö) med Axintors hjälp och byggt grunden för sitt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i SafetyNet.   Vi bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala

Läs mer »

Håll dig uppdaterad med det senaste

Vi erbjuder effektiva processer genom digitalisering av verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.
Scroll to Top