MODUL

FÖRSÄKRINGSADMINISTRATION

Överblick över dina försäkringar, försäkrings-ärenden, handlingsplaner, checklistor och egenkontroller.

Med Försäkringsadministration får du en överblick över dina försäkringar, försäkringsärenden, handlingsplaner, checklistor och egenkontroller. Frågor som vilka skador har skett, var de är anmälda samt vad försäkringen täcker besvaras snabbt i SafetyNet. Du kan enkelt övervaka och ta ut statistik från dina skadeärenden.

Våra kunders erfarenhet är att skadefrekvensen minskar markant med systematisk uppföljning och genomförande av handlingsplaner för att minska verksamhetens risker.

Fördelar med Försäkringsadministration i SafetyNet:

 • Anläggningsregister.
 • Skapa avvikelserapportering till specifik anläggning/maskin/byggnad.
 • Skapa checklistor och egenkontroll till specifik anläggning/maskin/byggnad.
 • Hantering av försäkringsavtal.
 • Central kontroll av tillgångar, försäkringar och försäkringskrav.
 • Flexibel riskhantering med möjlighet att skapa mallar för inspektioner, revisioner och modeller för riskbedömning.
 • Upprätta handlingsplaner med en eller flera lösningsansvariga och oberoende tidsfrister på kort och lång sikt.
 • Effektiv hantering av kostnader relaterade till ärendet, och tillhörande korrespondens och dokument.
 • Översiktliga standardrapporter.
 • Mindre inmatning då person- och organisationsdata kan importeras från andra system.
 • Digitala journaler - Samla dokument, filer och all korrespondens på ett ställe.
 • All sparad information kan omgående tas fram ur systemet som statistik eller rapporter.
 • Bilder, nyckeltal och annat relevant material kan bifogas i handlingsplanen så att alla involverade parter har möjlighet att antingen följa utvecklingen eller vid ett senare tillfälle hitta dokumentationen kring hur ärendet hanterats.
 • SafetyNet licensen inkluderar svensk support och regelbundna uppdateringar.
 • Konsultstöd vid behov.

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top