• Hem
 • Försäkringsadministration
Försäkringsadministration

Överblick över dina försäkringar, försäkringsärenden, handlingsplaner, checklistor och egenkontroller.

Med Försäkringsadministration får du en överblick över dina försäkringar, försäkringsärenden, handlingsplaner, checklistor och egenkontroller. Frågor som vilka skador har skett, var de är anmälda samt vad försäkringen täcker besvaras snabbt i SafetyNet. Du kan enkelt övervaka och ta ut statistik från dina skadeärenden.

Våra kunders erfarenhet är att skadefrekvensen minskar markant med systematisk uppföljning och genomförande av handlingsplaner för att minska verksamhetens risker.

ChecklistaBrandmiljo SafetyNet-app

Med modulen brandskyddsarbete underlättas arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet där följande aktiviteter stöds:

 • Brandskyddsorganisationen (Policy, organisation, Byggnads- och verksamhetsbeskrivning)
 • Utbildningsplaner
 • Brandskyddsregler/instruktioner
 • Brandskyddsbeskrivning,
 • Drifts- och underhållsrutiner
 • Riskanalyser
 • Kontrollronder
 • Uppföljning
 • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.

I SafetyNet kan den som har delegerats utförandet av kontrollen registrera:

 • Utförd kontroll
 • Resultat
 • Nödvändiga åtgärder – Handlingsplan
 • Utförare av åtgärder
 • När åtgärder ska vara genomförda

Dokumentation av kontrollronder kan genomföras direkt i verktyget eller med hjälp av App för smartphone/surfplatta där fotodokumentation är en möjlighet. Resultatet av regelbundet utförda kontroller redovisas på ett lätt överskådligt sätt samt kan sammanställas i snygga rapporter. Syftet är att kunna klargöra systemfel eller återkommande fel och underlätta redovisning till ansvariga.

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

SafetyNet har Sveriges första kompletta integration med Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Vid arbetsskador och allvarliga tillbud har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan. Då SafetyNet kan integreras med lönesystem så underlättas denna inrapportering då information hämtas från lönesystemet. När all information är på plats så kan olycka och tillbud anmälas genom knapptryckning direkt till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Kvitto på att anmälan är mottagen erhålls automatiskt.

KvalitetMiljo SafetyNet-app

Fördelar med Försäkringsadministration i SafetyNet:

Är du intresserad av en presentation?