Kursadministration

Vårt verktyg ger dig en effektiv online-lösning där du centralt kan lösa all administration av dina kurser och aktiviteter

Axintor sign
Internal company meeting
Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo
Woman explanining on a board

SafetyNet Kursadministration är en smidig och molnbaserad IT-lösning, speciellt framtagen för företag, organisationer och privata kursleverantörer. Kort sagt, alla som anordnar kurser och behöver bättre överblick och kontroll på processen. 

Här får du full kontroll på din kursadministration med allt från intresseanmälan innan en kurs till annonsering och anmälningsformulär, checklistor och förfallodatum. Det är också ett utmärkt verktyg för kontroll över interna utbildningar i företaget samt exempelvis vid utbildning av medlemmarna i en medlemsorganisation.  

Använder du redan andra moduler i SafetyNet är det lätt att integrera dessa med Kursadministrationsmodulen.  Detta är en GDPR-anpassad intelligent IT-lösning som enkelt och utan programmering kan anpassas efter företagets affärsprocesser.

Satisfied people

Förenklar administration

Vår modul för kursadministration ger dig en komplett plattform för kursledning och kompetenshantering. Den kan hantera praktiskt taget obegränsade mängder av kurser, händelser, deltagare och korrespondens. Mycket av de administrativa rutinerna kan automatiseras så att du kan fokusera på annat istället

Planering

Det är enkelt att sätta upp en kurs med hjälp av SafetyNet Kursadministration. Du kan skapa mallar för olika event, kurser, föreläsningar etc. som du sedan kan använda om och om igen. När det är dags att planera en ny kurs väljer du en av dina mallar och lägger enkelt bara till aktuell tid, plats och lärare.

Publicering

Med ett klick så publiceras kursen på Internet. Du kan administrera ett obegränsat antal site till individuella kunder. Är du leverantör av event, föreläsningar, kurser och liknande kan du skapa individuella kalendrar med respektive kunds egen logotyp och anpassade speciellt efter varje kunds behov.

Registrering

Att registrera kursdeltagare manuellt är ett tidsödande och ineffektivt arbete. Med vår modul har du ett verktyg där du fortsatt kan registrera användare men den allra största fördelen är att kursdeltagarna anmäler sig själva via internet. Enkelt och kostnadseffektivt.

Registreringsformuläret kan anpassas inför varje aktivitet, bekräftelse på registreringen skickas ut automatiskt. Då SafetyNet har stöd för Active Directory, AD autentisering, är det även möjligt att kräva godkännande av närmaste ledare innan kursen godkänns. Även kvotering, som till exempel en deltagare per avdelning, stöds.

Koordinering

I verktyget koordineras den automatiska hanteringen av registreringar, väntelistor, avregistreringar samt korrespondens med deltagare, ledare och lokalitet. Dessutom skickas automatiskt beställningar för material, lunch, antal kuvert, frukt och liknande ut via e-post till såväl interna som externa leverantörer.

Utbildningsdagen

När utbildningsdagen kommer är det enkelt att skriva ut namnbrickor, deltagarlista och eventuella certifikat. Det finns möjlighet för deltatagarprotokoll online, där lärare kan registrera vilka som deltagit samt skäl till avregistreringar. Listor för färdiga protokoll är konfigurerbara och, om så önskas, är det möjligt att automatiskt skicka ut fakturor till deltagare som inte dök upp.

Avslutning

I samband med avslutning av kursen går det enkelt att få fram relevant statistik om kursen samt att förbereda inför nästa kurs.

Montage Ledningssystem

Företag som använder SafetyNet:

Ärendehantering för kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete

En enkel implementation av ärendehantering för mobila medarbetare. Smidig och prisvärd lösning för alla företag.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser)

Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och IT

Ledningssystem för ISO företag med stöd för alla delar inom ISO.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser, Kundanpassade ärendetyper)
 • Handlingsplan
 • Enkäter
 • Dokumentation

HR verktyg för att förbättra arbetsmiljön

Stärk säkerhet och trivsel på arbetsplatsen med SafetyNet. En effektiv HR plattform.
 • Medarbetarenkät
 • Skyddsrond
 • Chefsutvärdering
 • Handlingsplan

Såhär kan du använda SafetyNet

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Smidig rapportering av olycka, tillbud, & skyddsronder med SafetyNets App.

Kvalitet & miljö

Smart rapportering av avvikelser, förbättringsförslag & egenkontroll med SafetyNets App.

Ledningssystem

Modernisera och digitalisera ditt ledningssystem med hjälp av SafetyNet.

Försäkringsadministration

Enkel och effektiv administration av försäkringar och försäkringsskador.​

Kursadministration

Effektiv online-lösning där du centralt kan lösa all administration av dina kurser och aktiviteter. ​

Konsulttjänster

Vi bygger ledningssystem för företag som vill ha strukturerade processer kring kvalitet, miljö och SAM.

Vill du testa om SafetyNet passar dig?

Vi erbjuder effektiva processer genom digitalisering av verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.