SafetyNet

Vill du få bättre kontroll och översikt över dina verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet?

Vi erbjuder en digital plattform som ger alla medarbetare möjlighet att bidra och förbättra verksamhetens affärsprocesser och rutiner.

Smidig rapportering av olycka, tillbud, & skyddsronder med SafetyNets App.

Smart rapportering av avvikelser, förbättringsförslag & egenkontroll med SafetyNets App.

Modernisera och digitalisera ditt ledningssystem med hjälp av SafetyNet.

Enkel och effektiv administration av försäkringar och försäkringsskador.​

Effektiv online-lösning där du centralt kan lösa all administration av dina kurser och aktiviteter. ​

Vi bygger ledningssystem för företag som vill ha strukturerade processer kring kvalitet, miljö och SAM.

Med SafetyNet får du

Ett system där medarbetarna enkelt kan rapportera avvikelser och bidra med förbättringsförslag.

App för Android och Apple med offline funktionalitet och med möjlighet att infoga bilder.

Tydligt och enkelt stöd för riskbedömning.

Integrationer med Arbetsmiljöverket & Försäkringskassan. Du får ett kvitto när anmälan registrerats.

Påminnelsefunktion när det är dags att revidera dokumenten i ditt ledningssystem.

Integration med 2C8 – världens mest användarvänliga modelleringsverktyg.

Stöd för SingleSignOn (SSO) - innebär att du enbart behöver komma ihåg ett lösenord, väl inne på datorn behöver du inte identifiera dig igen.

Möjlighet att integrera mot lönesystem för automatisk uppdatering av nya eller avslutade medarbetare.

Molntjänst eller installation på egen server.

SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.

0 +
Användare av SafetyNet i Norden. SafetyNet används både inom offentlig och privat sektor.

SafetyNet

Använd SafetyNet som arbetsmiljösystem. Det gör att du kan digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med ISO 45001 samtidigt som du får en enkelt hanterad arbetsmiljöportal istället för penna, papper och pärm eller Word- och Excel mallar.
Läs mer…

Ett framgångsrikt systematiskt kvalitet- och miljöarbete utgår från att alla medarbetare har möjlighet att bidra och förbättra verksamhetens affärsprocesser och rutiner. Genom att använda SafetyNet som kvalitetsledningssystem får alla medarbetare möjlighet att vara med och bidra, via smart telefon eller surfplatta.
Läs mer…

Med SafetyNet kvalitetsledningssystem kan du äntligen ersätta penna, papper och pärm med en innehållsrik modern och digital plattform som effektiviserar ditt arbete och ökar medarbetarnas engagemang. Stöd för ISO9001 / ISO14001, ISO45001, FR2000 och SAM.
Läs mer…

Registrera tillgångar och försäkringar i SafetyNet. Förenklar administrationen kring skador på fast egendom och skapar en överblick över försäkringsärenden som kan registreras via SafetyNet App, handlingsplaner, egenkontroller och dokumentation .
Läs mer…

SafetyNet Kursadministration är en smidig och molnbaserad IT-lösning, speciellt framtagen för företag, organisationer och privata kursleverantörer. Kort sagt, alla som anordnar kurser och behöver bättre överblick och kontroll på processen. 
Läs mer…

Vi bygger dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem som är smidiga att arbeta med och som driver medarbetarengagemang. Vi arbetar med processverktyg för at visualisera ledningssystem samt SafetyNet som ger alla medarbetare möjlighet att bidra och förbättra verksamhetens affärsprocesser och rutiner.
Läs mer…

NÅgra av våra nöjda kunder

”SafetyNet är inte bara ett rapporteringsverktyg för arbetsskador. Det är också ett viktigt ledningsverktyg i vårt löpande arbete att reducera sjukfrånvaro, antalet arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade tillbud.
Bjørn Jørgensen
Hoffmann A/S
”Vi ser SafetyNet som en Schweizerkniv - den innehåller så många olika verktyg” - Henrik Kjærsgaard, Kvalitet og Sikkerhed, BaneDanmark
Henrik Kjærsgaard
Kvalitet og Sikkerhed, BaneDanmark
”Nu har vi ett väldigt bra stöd till verksamheten och det bästa är att allting ligger samlat på ett ställe. SafetyNet är enkelt att hantera och jag tycker att det ger oss bra valuta för pengarna.
Andreas Östlin
MLC

Nyheter

HS Eltjänst i Södertälje har certiferat sig mot ISO 9001 och ISO14001

Vi gratulerar HS Eltjänst till deras certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. HS Eltjänst är ett ägarlett företag som har erbjudit eltjänster i Södertälje sedan 2012. Företaget är byggt på eget nätverk och nära samarbeten med partners. HS Eltjänst huvudsakliga målgrupp är företagsmarknaden och då primärt helg och natt arbeten. Arbeten mot den privata

Läs mer »

FR2000:2017 blir FR2000:2022

En uppdatering av FR2000 har nu skett. Förutom att se över standarden i förhållande till ISO 45001 har det också gått igenom andra krav och gjort mindre justeringar för att öka förståelsen, tydligheten och läsbarheten i standarden. Detta utifrån synpunkter från olika intressenter så som certifierade kunder och revisorer. Den nya uppdateringen är i sin

Läs mer »

Håll dig uppdaterad med det senaste

Vi erbjuder effektiva processer genom digitalisering av verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.
Scroll to Top