Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

Företag som använder SafetyNet:

Ärendehantering för kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete

En enkel implementation av ärendehantering för mobila medarbetare. Smidig och prisvärd lösning för alla företag.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser)

Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och IT

Ledningssystem för ISO företag med stöd för alla delar inom ISO.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser, Kundanpassade ärendetyper)
 • Handlingsplan
 • Enkäter
 • Dokumentation

HR verktyg för att förbättra arbetsmiljön

Stärk säkerhet och trivsel på arbetsplatsen med SafetyNet. En effektiv HR plattform.
 • Medarbetarenkät
 • Skyddsrond
 • Chefsutvärdering
 • Handlingsplan

Axintors affärside är bygga dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem som är smidiga att arbeta med och som driver medarbetarengagemang.

Vi arbetar med processverktyg för att visualisera ledningssystem samt SafetyNet som ger alla medarbetare möjlighet att bidra och förbättra verksamhetens affärsprocesser och rutiner. Vi projektleder företag som vill certifiera sig enligt FR2000, ISO9001, ISO14001 och ISO45001.

Såhär kan du använda SafetyNet

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Smidig rapportering av olycka, tillbud, & skyddsronder med SafetyNets App.

Kvalitet & miljö

Smart rapportering av avvikelser, förbättringsförslag & egenkontroll med SafetyNets App.

Ledningssystem

Modernisera och digitalisera ditt ledningssystem med hjälp av SafetyNet.

Försäkringsadministration

Enkel och effektiv administration av försäkringar och försäkringsskador.​

Kursadministration

Effektiv online-lösning där du centralt kan lösa all administration av dina kurser och aktiviteter. ​

Konsulttjänster

Vi bygger ledningssystem för företag som vill ha strukturerade processer kring kvalitet, miljö och SAM.

Med Safetynet Får Du

800.000+

Användare av SafetyNet i Norden. SafetyNet används både inom offentlig och privat sektor.

Med SafetyNet får du

SafetyNets vanligaste användningsområden

Vi erbjuder en digital plattform som ger alla medarbetare möjlighet att bidra och förbättra verksamhetens affärsprocesser och rutiner.

warehouse worker on a laptop

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Använd SafetyNet som arbetsmiljösystem. Det gör att du kan digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med ISO 45001 samtidigt som du får en enkelt hanterad arbetsmiljöportal istället för penna, papper och pärm eller Word- och Excel mallar.

Kvalitet & miljö

Ett framgångsrikt systematiskt kvalitet- och miljöarbete utgår från att alla medarbetare har möjlighet att bidra och förbättra verksamhetens affärsprocesser och rutiner. Genom att använda SafetyNet som kvalitetsledningssystem får alla medarbetare möjlighet att vara med och bidra, via smart telefon eller surfplatta.

warehouse worker on a laptop
LedningsSystem

Ledningssystem

Vi bidrar med vår kunskap kring ISO och skapar tillsammans med kund en digital plattform som effektiviserar företagets processer. Med SafetyNet erbjuder vi en modern plattform som stödjer era processer för arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet. 

Avvikelsehantering Service

Avvikelsehanteringssystemet i SafetyNet är enkelt, smidigt och pedagogiskt upplagt och skapar ett levande ledningssystem. Det används i lärande syfte för att identifiera, dokumentera och rapportera fel eller kvalitetsbrister. 

Se hur du kan använda SafetyNet i din verksamhet:

Vi digitaliserar processer inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Några av våra nöjda kunder

”SafetyNet är inte bara ett rapporteringsverktyg för arbetsskador. Det är också ett viktigt ledningsverktyg i vårt löpande arbete att reducera sjukfrånvaro, antalet arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade tillbud.”
”Nu har vi ett väldigt bra stöd till verksamheten och det bästa är att allting ligger samlat på ett ställe. SafetyNet är enkelt att hantera och jag tycker att det ger oss bra valuta för pengarna.
”Vi ser SafetyNet som en Schweizerkniv – den innehåller så många olika verktyg”
”Vi är otroligt nöjda med hela processen och Axintors engagemang för att hjälpa oss med vår FR2000 certifiering. Vi kommer varmt rekommendera er när vi stöter på kollegor i branschen som skall påbörja samma resa som vi gjort.”

Nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste

Vi erbjuder effektiva processer genom digitalisering av verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.