STANDARDS

FR2000 – Ledningssystem för små och medelstora företag

Speciellt anpassade för små och medelstora företag

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

Representanter för små och medelstora företag ryggar ofta tillbaka när de får höra talas om hur mycket arbete som krävs för att bli certifierad mot ISO 9001 och ISO 14001. Till alla er erbjuder vi möjligheten att certifiera sig mot FR 2000 istället, likvärdigt med ISO- certifieringarna och speciellt anpassade för små och medelstora företag.

FR2000 är inte lika känd som ISO men likvärdig och godkänd vid offentliga upphandlingar. Dessutom innehåller FR2000 de viktigaste delarna från andra standarder och riktlinjer, bland annat för arbetsmiljö, brandsäkerhet, socialt ansvarstagande och kompetensförsörjning.

Som standard är FR2000 ett verksamhetsledningssystem för alla typer av organisationer som vill ha ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden är pedagogisk flödesorienterad och tydlig. Den speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.  

Varför certifiering?

Skälet till certifiering är ökade krav på företag att uppfylla miljökrav och leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad.

Framgångsrika företag växer och med storlek krävs bättre struktur. Ofta initieras FR2000 av kundkrav men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

  • Ökat engagemang från ledning och medarbetare.
  • Verksamheten struktureras upp och effektiviseras.
  • Färre fel och misstag begås och förmågan att förebygga och rätta till uppkomna fel och misstag ökar.
  • Leder till lägre kostnader och snabbare och säkrare leveranser.
  • Ökat fokus på kunden verkliga behov och förväntningar.
  • Nöjdare kunder!
  • Förbättrad intern kommunikation.
  • Tydliga och nåbara mål sätts vilket leder till fokus på de relevanta uppsatta målen som skapar affärsnytta.
  • Att vara FR2000 certifierade leder till bättre prestationsförmåga, produktivitet och bättre lönsamhet.

Modernt, digitalt och integrerat ledningssystem
Axintor är FR2000 konsult och arbetar digitalt och skapar en digital plattform som effektiviserar företaget. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. 

I SafetyNet registreras ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i en app på telefon/platta. Det underlättar för företag med många mobila medarbetare som istället för att skriva pappersrapporter som ibland riskerar att komma bort, nu enkelt kan rapportera och dokumentera direkt i appen. Det går även att använda appen för olika enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. Mängden dubbelarbete minskar samtidigt som informationen om hur olika ärenden går finns samlat på ett och samma ställe. 

Är du intresserad av en presentation?

fler STANDARDS

Scroll to Top