• Hem
  • FR2000 Ledningssystem för små och medelstora företag
FR2000 konsult– ledningssystem för små och medelstora företag

Speciellt anpassade för små och medelstora företag

Representanter för små och medelstora företag ryggar ofta tillbaka när de får höra talas om hur mycket arbete som krävs för att bli certifierad mot ISO 9001 och ISO 14001. Till alla er erbjuder vi möjligheten att certifiera sig mot FR 2000 istället, likvärdigt med ISO- certifieringarna och speciellt anpassade för små och medelstora företag.

FR2000 är inte lika känd som ISO men likvärdig och godkänd vid offentliga upphandlingar. Dessutom innehåller FR2000 de viktigaste delarna från andra standarder och riktlinjer, bland annat för arbetsmiljö, brandsäkerhet, socialt ansvarstagande och kompetensförsörjning.

Som standard är FR2000 ett verksamhetsledningssystem för alla typer av organisationer som vill ha ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden är pedagogisk flödesorienterad och tydlig. Den speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.  

ChecklistaBrandmiljo SafetyNet-app

Varför certifiering?

Skälet till certifiering är ökade krav på företag att uppfylla miljökrav och leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad.

Framgångsrika företag växer och med storlek krävs bättre struktur. Externa kundkrav initierar ofta behov av en certifiering men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

FR2000 konsult

Vi erbjuder FR2000 konsult tjänster och skapar tillsammans med kund en digital plattform som effektiviserar företaget. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. 

Det finns olika nivåer på att använda konsultstöd för att utveckla ert ledningssystem. Vi skapar och bygger ledningssystemet från grunden, eller hjälper er med mindre insatser som interna revisioner eller ledningens genomgång. 

En modern och digital plattform för FR2000

I SafetyNet registreras ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i en app på telefon/platta. Det underlättar för företag med många mobila medarbetare som istället för att skriva pappersrapporter som ibland riskerar att komma bort, nu enkelt kan rapportera och dokumentera direkt i appen. Det går även att använda appen för olika enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. Mängden dubbelarbete minskar samtidigt som informationen om hur olika ärenden går finns samlat på ett och samma ställe. 

Processer SafetyNet

Är du intresserad av en presentation?