Handlingsplan

Gör riskbedömning och upprätta handlingsplaner

Att kunna fånga upp och dokumentera avvikelser, förbättringsförslag, olyckor och tillbud är det första steget i ett systematiskt arbetsmiljöarbete och förbättringsarbete. När riskbedömningen är gjord så är det sedan dags att upprätta handlingsplanen.

Genom att arbeta med SafetyNets modul för handlingsplaner kan du upprätta riskbedömning och handlingsplan direkt i appen, via en smart telefon eller padda. Eftersom rapporteringen blir så enkel och lättillgänglig är det enkelt att vara proaktiv och i god tid reagera på sådant som kränkande särbehandling, psykosociala problem och andra ärenden.

Samla handlingsplaner på ett ställe

Du kan till exempel upprätta en handlingsplan för att utreda orsaken till en arbetsskada som redan är registrerad i ärendemodulen. Handlingsplaner kan även skapas manuellt eller automatiskt för att ta itu med resultatet av er senaste medarbetarenkät och chefsutvärdering eller från en checklista. Även för ad hoc uppgifter kan du använda SafetyNet handlingsplan för att klargöra ansvar och deadline. 

Den enkla översikten

I handlingsplansmodulen kan du skapa en plan för hur uppgifterna kan lösas på kort och lång sikt, sätta deadlines samt skriva in ansvariga personer för dessa. Det är också möjligt att löpande registrera status på handlingsplanen samt få kontroll på om det finns behov av uppföljning. 

Pågående och behandlade handlingsplaner baseras på titel, ämne, beskrivning, ansvariga personer, datum och liknande. I den visuella översikt som SafetyNet också kan erbjuda får du en helikoptervy och kontroll över vilka typer av handlingsplaner och ärenden som registreras, till fördel för dig som driver en stor organisation med geografiskt utspridda enheter. Med bra överblick blir det lättare att ta proaktiva beslut. 

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

Smarta processer och påminnelser

Det går att få automatiska e-postmeddelanden, så snart det sker förändringar i de handlingsplaner du själv är ansvarig för, om det börjar närma sig deadline eller liknande. Du anpassar vilka mail som ska skickas ut och till vem. Dessa, såväl som mallar för rapporter och rapporteringsalternativ, kan enkelt ändras av SafetyNet-administratören i din organisation. 

KvalitetMiljo SafetyNet-app

Fördelar med Handlingsplan i SafetyNet:

Är du intresserad av en presentation?