MODUL

INTEGRATION OCH RAPPORTERING ARBETSMILJÖVERKET OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN

Integration och rapportering Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

För att säkerställa processen med att kontinuerligt rapportera, åtgärda och följa upp de olyckor, tillbud och riskobservationer som sker i verksamheten krävs ett systematiska arbetssätt. När en riskobservation / tillbud /olycka hanteras i SafetyNet portalen följer det en process som säkerställer att händelsen utreds, riskbedöms och dokumenteras samt att det upprättas en handlingsplan med ansvarig person och en tidsram för åtgärdsarbetet.

Med vår tillbudshantering ökar medarbetarnas intresse för att anmäla en riskobservation, tillbud eller en olycka. Medarbetaren kan direkt från aktuell plats rapportera riskobservationer, tillbud och olyckor samt registrera direkta åtgärder genom SafetyNet´s app för smarta telefoner och surfplattor. Rapportformulären är enkla och eftersom de flesta redan är vana vid smarta telefoner är också tillgängligheten hög. Alla medarbetare, oavsett datavana, kan använda systemet. 

SafetyNet har Sveriges första kompletta integration med Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan
Med SafetyNet får du, utöver rapporteringssystem och tillbudshantering även en komplett administrationslösning som även kan hantera interna undersökningar, ekonomiska beräkningar, statistik och mycket mer. För varje ärende finns också en journal där användaren kan spara alla relevanta dokument, bilder och korrespondens omkring ett ärende. 

Integration till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan:

 • Arbetstagare har möjlighet att rapportera och dokumentera olyckor och tillbud och riskobservationer direkt från platsen, via app i mobil eller surfplatta.
 • App finns för Android och Apple med offline funktionalitet och med möjlighet att infoga bilder.
 • Mailnotifieringar till de som omedelbart ska få information att en olycka eller tillbud har inträffat
 • Effektiv inmatning då person- och organisationsdata kan importeras från andra system.
 • GPS funktionalitet med möjlighet att se var olycka/tillbud har inträffat
 • Integration med Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan
 • Kvitto på att ärenden mottagits från båda myndigheterna erhålls automatiskt
 • Spårbarhet vilka ärenden som har skickats in till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan och dess innehåll
 • En tydlig överblick av statistik och rapporter för olyckor, tillbud och riskobservationer.
 • Handlingsplaner kan upprättas med en eller flera lösningsansvariga och tidsfrister kan sättas på kort och lång sikt.
 • Bilder, nyckeltal och annat relevant material kan bifogas i handlingsplanen så att alla involverade parter har möjlighet att antingen följa utvecklingen eller vid ett senare tillfälle hitta dokumentationen.
 • Molntjänst eller installation på egen server
 • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top