• Hem
  • Integration och rapportering Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan
Integration och rapportering arbetsmiljöverket och försäkringskassan

Integration och rapportering Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Vid arbetsskador och allvarliga tillbud har arbetsgivaren skyldighet att anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Med SafetyNet kan medarbetaren göra initiera rapporteringen direkt via en app i din smarta telefon eller surfplatta för att därefter förädla informationen och med en knapptryckning göra anmälan till myndigheterna vilket ersätter manuell inmatning på www.anmalarbetsskada.se

För att säkerställa processen med att kontinuerligt rapportera, åtgärda och följa upp de olyckor, tillbud och riskobservationer som sker i verksamheten krävs ett systematiska arbetssätt. När en riskobservation / tillbud /olycka hanteras i SafetyNet portalen följer det en process som säkerställer att händelsen utreds, riskbedöms och dokumenteras samt att det upprättas en handlingsplan med ansvarig person och en tidsram för åtgärdsarbetet.

Processer SafetyNet

Med vår tillbudshantering ökar medarbetarnas intresse för att anmäla en riskobservation, tillbud eller en olycka. Medarbetaren kan direkt från aktuell plats rapportera riskobservationer, tillbud och olyckor samt registrera direkta åtgärder genom SafetyNet´s app för smarta telefoner och surfplattor. Rapportformulären är enkla och eftersom de flesta redan är vana vid smarta telefoner är också tillgängligheten hög. Alla medarbetare, oavsett datavana, kan använda systemet. 

 

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

SafetyNet har Sveriges första kompletta integration med Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Med SafetyNet får du, utöver rapporteringssystem och tillbudshantering även en komplett administrationslösning som även kan hantera interna undersökningar, ekonomiska beräkningar, statistik och mycket mer. För varje ärende finns också en journal där användaren kan spara alla relevanta dokument, bilder och korrespondens omkring ett ärende. 

KvalitetMiljo SafetyNet-app

Integration till arbetsmiljöverket och försäkringskassan:

Är du intresserad av en presentation?