Olyckor & Tillbud

Tillbudshantering i app vid olycka och tillbud

Tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl. Att rapportera, dokumentera och följa upp riskobservationer och tillbud är ett viktigt arbete i att förebygga och minska antalet olyckor på arbetsplatsen. Med SafetyNet kan du göra rapporteringen direkt via en app i din smarta telefon eller surfplatta.

Det är en utmaning att få in anmälningar om riskobservationer och tillbud. Eftersom ingen blivit skadad så tänker inte medarbetaren på att anmäla observationen eller händelsen. Samtidigt vet vi att en olycka ofta föregås av en riskobservation eller tillbud. Om riskobservation eller tillbud hade blivit rapporterade hade olyckan kanske aldrig behövt hända.

Processer SafetyNet

För att säkerställa processen med att kontinuerligt rapportera, åtgärda och följa upp de olyckor, tillbud och riskobservationer som sker i verksamheten krävs ett systematiska arbetssätt. När en riskobservation / tillbud hanteras i SafetyNet portalen följer det en process som säkerställer att händelsen utreds, riskbedöms och dokumenteras samt att det upprättas en handlingsplan med ansvarig person och en tidsram för åtgärd och uppföljning.

Med vår tillbudshantering ökar medarbetarnas intresse för att anmäla en riskobservation, tillbud eller en olycka. Medarbetaren kan direkt från aktuell plats rapportera riskobservationer, tillbud och olyckor samt registrera direkta åtgärder genom SafetyNet´s app för smarta telefoner och surfplattor. Då rapportformulären är enkla och eftersom de flesta redan är vana vid smarta telefoner är tillgängligheten hög. Alla medarbetare, oavsett datavana, kan använda systemet.

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

SafetyNet har Sveriges första kompletta integration med arbetsmiljöverket och försäkringskassan

Vid arbetsskador och allvarliga tillbud har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla arbetsskada och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan vilket görs via webadressen anmalarbetsskada. Med SafetyNet integration med lönesystem så underlättas denna inrapportering då information hämtas direkt från lönesystemet. När all information är på plats så kan anmäl arbetsskada arbetsmiljöverket och anmäl arbetsskada försäkringskassan anmäls genom knapptryckning direkt till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Ett kvitto på att anmälan är mottagen erhålls automatiskt och sparas på ärendet. SafetyNet kommer även med, utöver rapporteringssystem och tillbudshantering, en komplett administrationslösning som även kan hantera interna undersökningar, ekonomiska beräkningar, statistik och mycket mer. För varje ärende finns också en journal där användaren kan spara alla relevanta dokument, bilder och korrespondens omkring ett ärende.
security
Workers in safety equipment explaining something
Workers in safety equipment explaining something

Systematisk hantering av Riskobservationer, Tillbud och Olyckor i SafetyNet samt anmäl arbetsskada Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan:

Är du intresserad av en presentation?