Enligt Visselblåsarlagen ska alla företag med 50 eller fler anställda ha en visselblåsarfunktion.

Kravet gäller från 17 december 2021 för företag med 250 eller fler anställda.  

Från 17 december 2023 för företag med 50-249 anställda.

Den ställer krav på hantering och organisation av granskningar.
Om ditt företag omfattas av kravet på ett visselblåsarfunktion erbjuder vi en plattform för att säkerställa att ni uppfyller lagkraven.

Axintor sign
Person holding the compass on a mountain
Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo
Person holding the compass

Vad är visselblåsning

Visselblåsning innebär att en person med insyn i ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen eller utomstående om att något oegentligt sker. Visselblåsaren är ofta (men inte alltid) en anställd eller tidigare anställd.
Syftet med visselblåsning är alltså att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det bästa sättet att göra detta på är genom en visselblåsarfunktion – att låta personer, helt anonymt, anmäla oegentligheter via en tredje part. Genom en säker visselblåsarfunktion skapar ni som organisation en trygghet för era anställda, visar på hög transparens och etisk standard.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder en standardlösning för att uppfylla intressent och lagkrav. Lösningen innefattar:

Vår standardlösning kan anpassas om ni har speciella behov.

Woman and man looking at data

Företag som använder SafetyNet:

Ärendehantering för kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete

En enkel implementation av ärendehantering för mobila medarbetare. Smidig och prisvärd lösning för alla företag.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser)

Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och IT

Ledningssystem för ISO företag med stöd för alla delar inom ISO.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser, Kundanpassade ärendetyper)
 • Handlingsplan
 • Enkäter
 • Dokumentation

HR verktyg för att förbättra arbetsmiljön

Stärk säkerhet och trivsel på arbetsplatsen med SafetyNet. En effektiv HR plattform.
 • Medarbetarenkät
 • Skyddsrond
 • Chefsutvärdering
 • Handlingsplan

Såhär kan du använda SafetyNet

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Smidig rapportering av olycka, tillbud, & skyddsronder med SafetyNets App.

Kvalitet & miljö

Smart rapportering av avvikelser, förbättringsförslag & egenkontroll med SafetyNets App.

Ledningssystem

Modernisera och digitalisera ditt ledningssystem med hjälp av SafetyNet.

Försäkringsadministration

Enkel och effektiv administration av försäkringar och försäkringsskador.​

Kursadministration

Effektiv online-lösning där du centralt kan lösa all administration av dina kurser och aktiviteter. ​

Konsulttjänster

Vi bygger ledningssystem för företag som vill ha strukturerade processer kring kvalitet, miljö och SAM.

Vill du testa om SafetyNet passar dig?

Vi erbjuder effektiva processer genom digitalisering av verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.