Försäkringsskador

SafetyNet´s modul för försäkringsskador

SafetyNet´s modul för försäkringsskador innebär att alla medarbetare via SafetyNet app eller webb kan registrera försäkringsärenden.

En smidig hantering av försäkringsärenden utgår från att alla medarbetare kan registrera försäkringsärenden direkt på plats via SafetyNet app. Med SafetyNets app för smarta telefoner kan samtliga medarbetare, oavsett datorvana, använda systemet. Eftersom appen är lättillgänglig blir det med automatik ett stort gensvar och engagemang från medarbetarna. De kan på ett smidigt sätt via appen rapportera in olika förbättringsförslag, leverantörsavvikelser, transportskador, reklamationer eller kanske skador på bilen, direkt från aktuell plats inklusive foto och GPS koordinater.

Processer SafetyNet

Med modulen för försäkringsskador säkerställer du att både enskilda och systematiska fel snabbt identifieras och rapporteras in så att alla berörda personer kan informeras och involveras. När felen är åtgärdade, kan du enkelt göra en uppföljning. För att applikationen ska fungera optimalt för just er verksamhet skräddarsyr vi ärendetyper efter era behov.

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

SafetyNet har Sveriges första kompletta integration med Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Vid arbetsskador och allvarliga tillbud har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan. Då SafetyNet kan integreras med lönesystem så underlättas denna inrapportering då information hämtas från lönesystemet. När all information är på plats så kan olycka och tillbud anmälas genom knapptryckning direkt till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Kvitto på att anmälan är mottagen erhålls automatiskt.

KvalitetMiljo SafetyNet-app

Fördelar med Försäkringsskador i SafetyNet:

Är du intresserad av en presentation?