MODUL

Försäkringsskador

SafetyNet´s modul för försäkringsskador

SafetyNet´s modul för försäkringsskador innebär att alla medarbetare via SafetyNet app eller webb kan registrera försäkringsärenden.

En smidig hantering av försäkringsärenden utgår från att alla medarbetare kan registrera försäkringsärenden direkt på plats via SafetyNet app. Med SafetyNets app för smarta telefoner kan samtliga medarbetare, oavsett datorvana, använda systemet. Eftersom appen är lättillgänglig blir det med automatik ett stort gensvar och engagemang från medarbetarna. De kan på ett smidigt sätt via appen rapportera in olika förbättringsförslag, leverantörsavvikelser, transportskador, reklamationer eller kanske skador på bilen, direkt från aktuell plats inklusive foto och GPS koordinater.

Med modulen för försäkringsskador säkerställer du att både enskilda och systematiska fel snabbt identifieras och rapporteras in så att alla berörda personer kan informeras och involveras. När felen är åtgärdade, kan du enkelt göra en uppföljning. För att applikationen ska fungera optimalt för just er verksamhet skräddarsyr vi ärendetyper efter era behov.

Fördelar med Försäkringsskador i SafetyNet:

  • Intuitiv och effektiv registrering och administration av försäkringsersättningar.
  • Registrera bilskador, byggnadsskada, skadeståndskrav avseende personlig egendom, kontraktsskador m.m.
  • GPS funktionalitet - Registrerar var ärendet registrerats vilket underlättar åtgärd.
  • App finns för Android och Apple med offline-funktionalitet och med möjlighet att infoga bilder och video.
  • App ger även access till dokumentmodulen, online och offline.
  • Loggning - de aktiviteter som sker på ärendet loggas så det är möjligt att följa vem som gjort vad i ärendet.
  • Snabb och smidig implementation.
  • SafetyNet erbjuder i samma plattform många andra moduler som handlingsplan, checklistor, egenkontroll, medarbetarenkäter, dokumenthantering, chefsutvärdering etc.
  • SafetyNet licensen inkluderar svensk support och regelbundna uppdateringar.
  • Konsultstöd vid behov.

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top