MODUL

Försäkringsskador

SafetyNet´s modul för försäkringsskador

SafetyNet´s modul för försäkringsskador innebär att alla medarbetare via SafetyNet app eller webb kan registrera försäkringsärenden.

En smidig hantering av försäkringsärenden utgår från att alla medarbetare kan registrera försäkringsärenden direkt på plats via SafetyNet app. Med SafetyNets app för smarta telefoner kan samtliga medarbetare, oavsett datorvana, använda systemet. Eftersom appen är lättillgänglig blir det med automatik ett stort gensvar och engagemang från medarbetarna. De kan på ett smidigt sätt via appen rapportera in olika förbättringsförslag, leverantörsavvikelser, transportskador, reklamationer eller kanske skador på bilen, direkt från aktuell plats inklusive foto och GPS koordinater.

Med modulen för försäkringsskador säkerställer du att både enskilda och systematiska fel snabbt identifieras och rapporteras in så att alla berörda personer kan informeras och involveras. När felen är åtgärdade, kan du enkelt göra en uppföljning. För att applikationen ska fungera optimalt för just er verksamhet skräddarsyr vi ärendetyper efter era behov.

Fördelar med Försäkringsskador i SafetyNet:

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top