Kundundersökningar

Kund-undersökning

Kundnöjdhet är en viktig indikator för all verksamhet. Kundundersökningsmodulen ger dig möjlighet att mäta kundlojalitet, identifiera missnöjda kunder, hitta orsaken till att du förlorat kunder och inte minst ta reda på vad kunderna tycker du är bra på. Med den informationen som en kundundersökning ger så kan korrekta åtgärder vidtas för att öka din konkurrenskraft.

SafetyNet är en plattform som möjliggör digital registrering, rapportering och uppföljning av riskbedömningar, checklistor, egenkontroll, skyddsronder och internrevision. En digital skyddsrond är ett effektivare sätt att arbeta och de flesta checklistorna från Prevent finns med som standard. 

SafetyNet används av majoriteten av de största kommunerna  och landstingen i Danmark och har drygt 600 000 användare.

ChecklistaBrandmiljo SafetyNet-app

Med modulen brandskyddsarbete underlättas arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet där följande aktiviteter stöds:

 • Brandskyddsorganisationen (Policy, organisation, Byggnads- och verksamhetsbeskrivning)
 • Utbildningsplaner
 • Brandskyddsregler/instruktioner
 • Brandskyddsbeskrivning,
 • Drifts- och underhållsrutiner
 • Riskanalyser
 • Kontrollronder
 • Uppföljning
 • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.

I SafetyNet kan den som har delegerats utförandet av kontrollen registrera:

 • Utförd kontroll
 • Resultat
 • Nödvändiga åtgärder – Handlingsplan
 • Utförare av åtgärder
 • När åtgärder ska vara genomförda

Dokumentation av kontrollronder kan genomföras direkt i verktyget eller med hjälp av App för smartphone/surfplatta där fotodokumentation är en möjlighet. Resultatet av regelbundet utförda kontroller redovisas på ett lätt överskådligt sätt samt kan sammanställas i snygga rapporter. Syftet är att kunna klargöra systemfel eller återkommande fel och underlätta redovisning till ansvariga.

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

SafetyNet har Sveriges första kompletta integration med Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Vid arbetsskador och allvarliga tillbud har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan. Då SafetyNet kan integreras med lönesystem så underlättas denna inrapportering då information hämtas från lönesystemet. När all information är på plats så kan olycka och tillbud anmälas genom knapptryckning direkt till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Kvitto på att anmälan är mottagen erhålls automatiskt.

KvalitetMiljo SafetyNet-app

Fördelar med Kundundersökning i SafetyNet:

Är du intresserad av en presentation?