MODUL

KUNDUNDERSÖKNINGAR

Kund-undersökning

Kundnöjdhet är en viktig indikator för all verksamhet. Kundundersökningsmodulen ger dig möjlighet att mäta kundlojalitet, identifiera missnöjda kunder, hitta orsaken till att du förlorat kunder och inte minst ta reda på vad kunderna tycker du är bra på. Med den informationen som en kundundersökning ger så kan korrekta åtgärder vidtas för att öka din konkurrenskraft.

Fördelar med Kundundersökning i SafetyNet:

  • Lättarbetad, intuitiv och distribution sker via e-postutskick
  • Dynamiska frågeformulär med möjlighet att ställa följdfrågor för att få exakt de svar du behöver
  • Skapa frågeformulärsmallar
  • Påminnelser skickas automatiskt för att öka svarsfrekvensen
  • Hanterar kundernas anonymitet
  • Översiktliga standardrapporter
  • Möjligt att skapa handlingsplaner direkt från undersökningen
  • Stödjer svar från smartphone eller platta
  • Molntjänst eller installation på egen server
  • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top