2C8 Processkartor

Visualisera din verksamhet med 2C8

Med 2C8 skapas samsyn i organisationen, ökar transparensen och ger kunden möjlighet att effektiveras arbetssätt och processer. 2C8 skapar struktur, klarhet och ordning för att öka förståelsen och främja verksamhetens utveckling.

2c8 låter dig beskriva och förmedla dina processflöden, organisationsscheman och andra modeller över din organisation på ett sätt som är lätt att ta till sig. Samtidigt erbjuds tillräcklig mängd information genom att användaren kan fördjupa sig i detaljer efter behov och följa länkar vidare till dokument och andra system. 2c8 skapar samsyn i organisationen, ökar transparensen och skapar förutsättning för att bygga ledningssystem, utveckla er verksamhet, hantera risker och mycket mer. Allt detta är samlat i världens mest användarvänliga modelleringsverktyg.

Visualisera din verksamhet med 2c8 Apps – 2c8.

Processer SafetyNet

Samla ledningssystemet i en modern och digital plattform

Kombinationen SafetyNet och 2C8 tillsammans är ett vinnande koncept där 2C8 står för det visuella processtänket och SafetyNet´s alla moduler med hantering av avvikelser/olyckor/tillbud och handlingsplan, samt kartläggningsmoduler för medarbetar-, kund- och leverantörsundersökningar och digitala checklistor såsom riskbedömningar, skyddsronder, egenkontroll, brandskydd skapar motorn bakom ett användarvänligt och levande ledningssystem.

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

SafetyNets medarbetarundersökningsmodul används på flera håll i Skandinavien. I Danmark använder vart fjärde företag just den här modulen för att mäta stämningen bland anställda. 

KvalitetMiljo SafetyNet-app

Fördelar med SafetyNet + 2C8​:

Är du intresserad av en presentation?