STANDARDS

ISO14001 konsult - Miljö

Med fokus på
vår miljö

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Miljöcertifieringen visar på att miljöpåverkan och relaterade miljöfrågor tas på allvar av företaget och ni strävar efter låg eller positiv miljöpåverkan.

Varför certifiering?
Skälet till certifiering är ökade krav på företag att uppfylla miljökrav och leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad.

Certifiering ger ett bättre utgångsläge för företaget att bedriva marknadsföring och ha legitimitet i miljöfrågor och hållbarhetsarbete men det ger också engagemang för miljöfrågor hos personal och skapar förtroende hos kunder.

Ofta initieras ISO14001 av kundkrav men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

ISO14001 konsult

Som ISO14001 konsulter bidrar vi med vår kunskap kring ISO14001 standarden och skapar tillsammans med kund en modern, digital och skalbart ledningssystem som drivs av högt medarbetarengagemang och tydlig struktur.

En certifieringsprocess kan ske på plats eller via Teams. Ni tar del av våra kunskaper om ISO 14001 och erfarenhet om företagande vilket ger er tid att fokusera på er kärnverksamhet.

Med vår breda erfarenhet som ISO konsulter säkerställer vi att du får ett certifierat modernt, digitalt och skalbart ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till fast kostnad.

En digital plattform för ISO14001

Vi skapar en digital plattform som effektiviserar företaget. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. Med SafetyNet registreras ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i en app på telefon/platta. Det underlättar för företag med många mobila medarbetare som istället för att skriva pappersrapporter som ibland riskerar att komma bort, nu enkelt kan rapportera och dokumentera direkt i appen. Det går även att använda appen för olika enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. Mängden dubbelarbete minskar samtidigt som informationen om hur olika ärenden går finns samlat på ett och samma ställe. 

Vi är partner med 2C8 och arbetar i processverktyget 2C8 på SafetyNet´s plattform vilket leder till ett modernt och digitalt ISO ledningssystem.

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

Är du intresserad av en presentation?

fler standards

Scroll to Top