STANDARDS

ISO14001 konsult - Miljö

Med fokus på
vår miljö

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Miljöcertifieringen visar på att miljöpåverkan och relaterade miljöfrågor tas på allvar av företaget och ni strävar efter låg eller positiv miljöpåverkan.

Varför certifiering?
Skälet till certifiering är ökade krav på företag att uppfylla miljökrav och leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad.

Certifiering ger ett bättre utgångsläge för företaget att bedriva marknadsföring och ha legitimitet i miljöfrågor och hållbarhetsarbete men det ger också engagemang för miljöfrågor hos personal och skapar förtroende hos kunder.

Ofta initieras ISO14001 av kundkrav men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

Modernt, digitalt och integrerat ledningssystem

Axintor är ISO 14001 konsult och bygger tillsammans med kund moderna och effektiva ledningssystem som driver medarbetarengagemang.

Vi skapar en digital plattform som effektiviserar företaget. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. Med SafetyNet registreras ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i en app på telefon/platta. Det underlättar för företag med många mobila medarbetare som istället för att skriva pappersrapporter som ibland riskerar att komma bort, nu enkelt kan rapportera och dokumentera direkt i appen. Det går även att använda appen för olika enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. Mängden dubbelarbete minskar samtidigt som informationen om hur olika ärenden går finns samlat på ett och samma ställe. 

Är du intresserad av en presentation?

fler standards

Scroll to Top