STANDARDS

ISO14001 - Miljö

Ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Miljöcertifieringen visar på att miljöpåverkan och relaterade miljöfrågor tas på allvar av företaget.

Syftet med ett miljöledningssystem är att upprätta riktlinjer för sitt miljöarbete så att man aktivt arbetar med ständiga miljöförbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter

Varför certifiering?
Skälet till certifiering är ökade krav på företag att uppfylla miljökrav och leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad.

Certifiering ger ett bättre utgångsläge för företaget att bedriva marknadsföring och ha legitimitet i miljöfrågor och hållbarhetsarbete men det ger också engagemang för miljöfrågor hos personal och skapar förtroende hos kunder.

Ofta initieras ISO14001 av kundkrav men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

  • Ökat engagemang kring miljöfrågor.
  • Högre förtroende hos kunder.
  • Ökad konkurrenskraft .
  • Verksamheten blir mera kostnadseffektiv.
  • Säkerställer att företaget följer lagar och förordningar.
  • Tydliga och nåbara mål sätts vilket leder till fokus på de relevanta uppsatta målen som skapar affärsnytta och miljöförbättringar.
  • Nöjdare kunder!
  • Leverantörerna utvärderas årligen ur ett miljöperspektiv.
  • Att vara ISO14001 certifierade leder till bättre affärer och högre lönsamhet.

Modernt, digitalt och integrerat ledningssystem

Axintor är ISO 14001 konsult och bygger ledningssystem för företag som vill ha strukturerade processer kring kvalitet och miljö samt vill kunna arbeta aktivt med det systematiska miljöarbetet. 

Vi skapar en digital plattform som effektiviserar företaget. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. Med SafetyNet registreras ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i en app på telefon/platta. Det underlättar för företag med många mobila medarbetare som istället för att skriva pappersrapporter som ibland riskerar att komma bort, nu enkelt kan rapportera och dokumentera direkt i appen. Det går även att använda appen för olika enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. Mängden dubbelarbete minskar samtidigt som informationen om hur olika ärenden går finns samlat på ett och samma ställe. 

Är du intresserad av en presentation?

fler standards

Scroll to Top