MODUL

DOKUMENTSTYRNING

Har du kontroll över vilken version av företagets dokument är det senaste?

Har du kontroll över vilken version av företagets dokument är det senaste? Kan du själv kontrollera var de lagras?

Samla all dokumentation kring Kvalitet-, Miljö och det Systematiska arbetsmiljöarbetet på ett ställe!
Många företag arbetar med SharePoint för att dela och spara dokument. Men vem äger SharePoint och städar en allt mer komplex miljö? Vad händer när SharePoint blir svårt att hitta i eller när medarbetarna sparat olika dokumentversioner, i olika mappar, med olika namn? Det blir svårt att hitta rätt dokument i rätt version. Detta är bland annat extra känsligt för företag som är kvalitets- och miljöcertifierade. De har höga krav på dokumentation kring företagets arbete med dessa frågor och måste helt enkelt ha kontroll på senaste version och var dokumenten lagras. 

Dokumentstyrning i processorienterade organisationer 
Med dokumentstyrning i SafetyNet så finns det tydliga systemägare och det disciplin, ordning och reda som gäller. Det ger ökad säkerhet och säkrar samtidigt såväl riktighet och versionshantering som access. Det är dessutom lätt att söka information utan att lägga tid på att fundera över var dokumenten är sparade. Du har kontrollen och du kommer att hitta rätt dokument när du som bäst behöver det. Dokumentationsmodulen används för versionshantering av alla former av dokumentation.

Här är några fördelar med dokumentstyrning i SafetyNet: 

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top