Har du kontroll över vilken version av företagets dokument är det senaste?

Många företag arbetar med SharePoint för att dela och spara dokument. Men vem äger SharePoint och städar en allt mer komplex miljö? Vad händer när SharePoint blir svårt att hitta i eller när medarbetarna sparat olika dokumentversioner, i olika mappar, med olika namn? Det blir svårt att hitta rätt dokument i rätt version. Detta är bland annat extra känsligt för företag som är kvalitets- och miljöcertifierade. De har höga krav på dokumentation kring företagets arbete med dessa frågor och måste helt enkelt ha kontroll på senaste version och var dokumenten lagras. 
Axintor sign

Företag som använder SafetyNet:

Ärendehantering för kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete

En enkel implementation av ärendehantering för mobila medarbetare. Smidig och prisvärd lösning för alla företag.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser)

Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och IT

Ledningssystem för ISO företag med stöd för alla delar inom ISO.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser, Kundanpassade ärendetyper)
 • Handlingsplan
 • Enkäter
 • Dokumentation

HR verktyg för att förbättra arbetsmiljön

Stärk säkerhet och trivsel på arbetsplatsen med SafetyNet. En effektiv HR plattform.
 • Medarbetarenkät
 • Skyddsrond
 • Chefsutvärdering
 • Handlingsplan

Många använder modulen för 360 utvärdering där individen uppskattar sina prestationer i en rad olika arbetsrelaterade aspekter, och en motsvarande skattning görs av överordnade, kollegor och underställda. Detta utmynnar sedan i en graf som visar skillnaden mellan hur individen ser sig själv, och hur omgivningen gör detsamma. 

Processer SafetyNet

Dokumentstyrning i processorienterade organisationer

Med dokumentstyrning i SafetyNet så finns det tydliga systemägare och det disciplin, ordning och reda som gäller. Det ger ökad säkerhet och säkrar samtidigt såväl riktighet och versionshantering som access. Det är dessutom lätt att söka information utan att lägga tid på att fundera över var dokumenten är sparade. Du har kontrollen och du kommer att hitta rätt dokument när du som bäst behöver det. Dokumentationsmodulen används för versionshantering av alla former av dokumentation.

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

SafetyNets medarbetarundersökningsmodul används på flera håll i Skandinavien. I Danmark använder vart fjärde företag just den här modulen för att mäta stämningen bland anställda. 

KvalitetMiljo SafetyNet-app

Här är några Fördelar med Dokumentstyrning i SafetyNet:

Är du intresserad av en presentation?