STANDARDS

ISO45001 – Arbetsmiljö

Ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat arbetsmiljöarbete.

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

Ett arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001:2018 är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat arbetsmiljöarbete. En arbetsmiljöcertifiering visar att företaget vill vara en attraktiv arbetsgivare och att och relaterade arbetsmiljöfrågor tas på allvar av företaget.

Syftet med ett arbetsmiljöledningssystem är att upprätta riktlinjer för sitt arbetsmiljöarbete så att man aktivt arbetar med ständiga arbetsmiljöförbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter

Varför certifiering?
Skälet till certifiering är ökade krav på företag att uppfylla arbetsmiljökrav och leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad.

Framgångsrika företag växer och med storlek krävs bättre struktur. Certifiering ger ett bättre utgångsläge för företaget att bedriva marknadsföring och ha legitimitet i arbetsmiljöfrågor men det ger också ett ökat engagemang i företaget och skapar förtroende hos kunder.

Ofta initieras ISO45001 av kundkrav men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

  • Ökat engagemang kring arbetsmiljöfrågor.
  • Högre förtroende hos kunder.
  • Ökad konkurrenskraft.
  • Lägre personalomsättning och ökad trivsel.
  • Säkerställer att företaget följer lagar och förordningar.
  • Verksamheten blir mera kostnadseffektiv.
  • Tydliga och nåbara mål sätts vilket leder till fokus på de relevanta uppsatta målen som skapar affärsnytta och arbetsmiljöförbättringar.
  • Nöjdare kunder!
  • Leverantörerna utvärderas årligen ur ett arbetsmiljöperspektiv.
  • Att vara ISO45001 certifierade leder till bättre affärer och högre lönsamhet.

Modernt, digitalt och integrerat ledningssystem
Axintor är ISO-konsult och bygger ledningssystem för företag som vill ha strukturerade processer kring kvalitet och miljö samt vill kunna arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Vi skapar en digital plattform som effektiviserar företaget. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. Med SafetyNet registreras ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i en app på telefon/platta. Det underlättar för företag med många mobila medarbetare som istället för att skriva pappersrapporter som ibland riskerar att komma bort, nu enkelt kan rapportera och dokumentera direkt i appen. Det går även att använda appen för olika enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. Mängden dubbelarbete minskar samtidigt som informationen om hur olika ärenden går finns samlat på ett och samma ställe. 

Är du intresserad av en presentation?

fler standards

Scroll to Top