• Hem
  • ISO45001 Arbetsmiljö
ISO45001 Konsult – Arbetsmiljö

Med medarbetarna i fokus

En arbetsmiljöcertifiering visar att företaget vill vara en attraktiv arbetsgivare och ger ett starkare varumärke genom ett ökat förtroende från medarbetare, kunder och omvärld.

Med ett certifierat ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete får ni ett utmärkt stöd i att identifiera och hantera risker innan problemen uppstår samt en god arbetsmiljö.

Varför certifiering?
Säkerhet på jobbet och nöjda medarbetare är grundläggande för ett effektivt och lönsamt företag. God arbetsmiljö i företaget ger såväl positiva effekter på företagets ekonomi som utvecklar medarbetare och attraherar ny personal. Som ett resultat av en god arbetsmiljö blir du en attraktiv arbetsgivare som skapar motiverade medarbetare och ett gott rykte hos kunder. 

Certifiering ger ett bättre utgångsläge för företaget att bedriva marknadsföring och ha legitimitet i arbetsmiljöfrågor men det ger också ett ökat engagemang i företaget och skapar förtroende hos kunder. Krav på en arbetsmiljöcertifiering ökar från kunder och kommer att bli ett krav vid offentlig upphandling.

ChecklistaBrandmiljo SafetyNet-app

ISO45001 konsult

Axintor är ISO45001 konsult och bygger ledningssystem för företag som vill ha strukturerade processer kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En certifieringsprocess kan ske på plats eller via Teams. Ni tar del av våra kunskaper om ISO 45001 och erfarenhet om företagande vilket ger er tid att fokusera på er kärnverksamhet. Som ett resultat av en certifiering kommer ni att bli en attraktivare arbetsgivare med en bättre struktur och nöjdare medarbetare.

Med vår breda erfarenhet som ISO konsulter säkerställer vi att du får ett certifierat modernt, digitalt och skalbart ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till fast kostnad.

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

En digital plattform för ISO45001

För att säkerställa processen med att kontinuerligt rapportera, åtgärda och följa upp de olyckor, tillbud och riskobservationer som sker i verksamheten krävs ett systematiska arbetssätt. När en riskobservation / tillbud /olycka hanteras i SafetyNet följer det en process som säkerställer att händelsen utreds, riskbedöms och dokumenteras samt att det upprättas en handlingsplan med ansvarig person och en tidsram för åtgärdsarbetet.

Med vår tillbudshantering ökar medarbetarnas intresse för att anmäla en riskobservation, tillbud eller en olycka vilket är en viktig del i ett proaktivt SAM. Medarbetaren kan direkt från aktuell plats rapportera riskobservationer, tillbud och olyckor samt registrera direkta åtgärder genom SafetyNet´s app för smarta telefoner och surfplattor. Eftersom rapportformulären är enkla och de flesta redan är vana vid smarta telefoner är också tillgängligheten hög. Alla medarbetare, oavsett datavana, kan använda systemet. 

SafetyNet har Sveriges första kompletta integration med Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

I SafetyNet kan även skyddsronder, egenkontroller, medarbetarundersökningar och kundundersökningar skickas ut till medarbetarna.

Vi är partner med 2C8 och arbetar i processverktyget 2C8 på SafetyNet´s plattform vilket leder till ett modernt och digitalt ISO ledningssystem.

Processer SafetyNet

Några fördelar med ett ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete:

Är du intresserad av en presentation?