STANDARDS

ISO45001 konsult – Arbetsmiljö

Med medarbetarna i fokus

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

En arbetsmiljöcertifiering visar att företaget vill vara en attraktiv arbetsgivare och ger ett starkare varumärke genom ett ökat förtroende från medarbetare, kunder och omvärld.

Med ett certifierat ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete får ni ett utmärkt stöd i att identifiera och hantera risker innan problemen uppstår.

Varför certifiering?
Säkerhet på jobbet och nöjda medarbetare är grundläggande för et effektivt och lönsamt företag. 

Certifiering ger ett bättre utgångsläge för företaget att bedriva marknadsföring och ha legitimitet i arbetsmiljöfrågor men det ger också ett ökat engagemang i företaget och skapar förtroende hos kunder.

Fördelar med ett ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete:

Modernt, digitalt och integrerat ledningssystem
Axintor är ISO-konsult och bygger ledningssystem för företag som vill ha strukturerade processer kring kvalitet och miljö samt vill kunna arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Vi skapar en digital plattform som effektiviserar företaget. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. Med SafetyNet registreras ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i en app på telefon/platta. Det underlättar för företag med många mobila medarbetare som istället för att skriva pappersrapporter som ibland riskerar att komma bort, nu enkelt kan rapportera och dokumentera direkt i appen. Det går även att använda appen för olika enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. Mängden dubbelarbete minskar samtidigt som informationen om hur olika ärenden går finns samlat på ett och samma ställe. 

Är du intresserad av en presentation?

fler standards

Scroll to Top