STANDARDS

ISO27001 – Informationssäkerhet

Ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat arbete kring informations-säkerhet

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

Ett ledningssystem enligt ISO 27001:2017 är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat arbete kring informationssäkerhet. Syftet med ett ledningssystem är att upprätta riktlinjer för sitt informationssäkerhetsarbete vilket leder till ett systematiskt risktänk samt ordning och reda.

Några vitala delar inom detta ledningssystem är:

 • Riskanalys och riskbehandling
 • Klassificering och ägarskap av tillgångar
 • Dokumentation och policyer
 • Mätning av resultat
 • Uppföljning

Varför certifiering?
Skälet till certifiering är ökade krav på företag att uppfylla krav på god IT säkerhet och därmed kunna leverera felfria varor och tjänster. Vårt beroende till stabil IT miljö är stor och utan fungerande IT så kan vi inte leverera våra varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för leveransprecision, hög kvalitet och lagefterlevnad.

Framgångsrika företag växer och med storlek krävs bättre struktur. Ofta initieras ISO27001 av kundkrav men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

 • Ökat engagemang kring IT säkerhet.
 • Ökad säkerhetskompetens hos medarbetarna.
 • Ett systematiskt risktänk och ordning och reda.
 • Högre förtroende hos kunder.
 • Säkerställer att företaget följer lagar och förordningar.
 • Tydliga och nåbara mål sätts vilket leder till fokus informationssäkerhet och förbättringsarbete.
 • Ökad konkurrenskraft.
 • Nöjdare kunder!
 • Att vara ISO27001 certifierade leder till bättre affärer och högre lönsamhet.

Modernt, digitalt och integrerat ledningssystem
Vi skapar en digital plattform som effektiviserar företaget. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. Med SafetyNet registreras ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i en app på telefon/platta. Det underlättar för företag med många mobila medarbetare som istället för att skriva pappersrapporter som ibland riskerar att komma bort, nu enkelt kan rapportera och dokumentera direkt i appen. Det går även att använda appen för olika enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. Mängden dubbelarbete minskar samtidigt som informationen om hur olika ärenden går finns samlat på ett och samma ställe. 

Är du intresserad av en presentation?

fler standards

Scroll to Top