• Hem
  • ISO27001 Informationssäkerhet
ISO27001 Konsult – Informationssäkerhet

Minska risken för att affärskritisk och känslig information hamnar i orätta händer

En certifiering enligt ISO 27001:2017 säkerställer att ni arbetar på ett systematiskt och effektivt sätt med informationssäkerhet. Med stöd av standarden kan ni skapa ett ramverk för hur ni skyddar er viktigaste information. Att följa en standard i ert arbete med informationssäkerhet ökar möjligheterna att identifiera hot och förebygga risker för att information försvinner eller stjäls.

Några vitala delar inom detta ledningssystem är:

  • Riskanalys och riskbehandling
  • Klassificering och ägarskap av tillgångar
  • Dokumentation och policyer
  • Mätning av resultat
  • Uppföljning
ChecklistaBrandmiljo SafetyNet-app

Varför certifiering?

Skälet till certifiering är ökade krav på företag att uppfylla krav på god IT säkerhet och därmed kunna leverera felfria varor och tjänster. Vårt beroende till stabil IT miljö är stor och utan fungerande IT så kan vi inte leverera våra varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för leveransprecision, hög kvalitet och lagefterlevnad. Ni kan ta kontakt med någon av våra ISO konsulter för att ta reda på mer om varför det är bra med en certifiering.

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

ISO27001 konsult

Axintor är ISO27001 konsult och bygger ledningssystem för företag som vill ha strukturerade processer kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En certifieringsprocess kan ske på plats eller via Teams. Ni tar del av våra kunskaper om ISO 27001 och erfarenhet om företagande vilket ger er tid att fokusera på er kärnverksamhet. Som ett resultat av en certifiering kommer ni att bli en attraktivare arbetsgivare med en bättre struktur och nöjdare medarbetare.

Med vår breda erfarenhet som ISO konsulter säkerställer vi att du får ett certifierat modernt, digitalt och skalbart ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till fast kostnad.

Modernt, digitalt och integrerat ledningssystem
Vi skapar en digital plattform som effektiviserar företaget. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. Med SafetyNet registreras ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i en app på telefon/platta. Det underlättar för företag med många mobila medarbetare som istället för att skriva pappersrapporter som ibland riskerar att komma bort, nu enkelt kan rapportera och dokumentera direkt i appen. Det går även att använda appen för olika enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. Mängden dubbelarbete minskar samtidigt som informationen om hur olika ärenden går finns samlat på ett och samma ställe. 

Processer SafetyNet

Fördelen med ett ledningssystem för informationssäkerhet:

Är du intresserad av en presentation?