Axintor erbjuder erfarna ISO konsulter inom kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete tillbud, SAM och avvikelsehantering i ISO ledningssystem

Axintor är en ledande konsult inom ISO ledningssystem för olyckor, tillbud, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och avvikelsehantering. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur våra konsulter kan hjälpa dig med ISO ledningssystem.

Axintor sign
2 older man working on a tablet
Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo
2 older man working on computer

ISO konsult

Vår affärsidé är att bygga dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem som är smidiga att arbeta med och driver medarbetarengagemang. Vi hjälper företag att utveckla sin verksamhet med högre kvalitet, lägre miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö.

Som ISO konsult bidrar vi med vår kunskap kring ISO / FR2000 och skapar tillsammans med kund en digital plattform som effektiviserar företagets processer. Vi projektleder företag som vill certifiera sig enligt FR 2000, ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 alternativt certifierade företag som vill förbättra sitt nuvarande ledningssystem.

En certifieringsprocess kan ske på plats eller via Teams. Ni tar del av våra kunskaper om ISO / FR 2000 och erfarenhet av företagande vilket ger er tid att fokusera på er kärnverksamhet.

Det finns olika nivåer på att använda konsultstöd för ert ledningssystem. Vi skapar och bygger ledningssystemet från grunden, eller hjälper er med mindre insatser som interna revisioner eller ledningens genomgång

Med vår breda erfarenhet som ISO konsulter säkerställer vi att du får ett certifierat modernt, digitalt och skalbart ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till fast kostnad.

Standards som vi arbetar med

Konsult inom ISO Ledningssystem

SafetyNet är en digital lösning som ger alla medarbetare möjlighet att bidra till verksamhetens kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Genom att använda SafetyNet för tillbud och avvikelsehantering kan man registrera ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i appen på telefon eller platta. På så sätt minskar mängden dubbelarbete samtidigt som man får all information om hur olika ärenden går samlade på ett och samma ställe.

Företag med många mobila medarbetare kan med fördel dra nytta av SafetyNet, eftersom appen gör det enkelt för medarbetarna att rapportera och dokumentera direkt i appen. Genom att använda SafetyNet kan man också genomföra enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. En konsult från Axintor hjälper er med ISO ledningssystem och underlättar och effektiviserar företagets SAM-arbete. Genom att ha all information samlad i en app minskar risken för att viktig information går förlorad.

Våra konsulter är erfarna inom olyckor,tillbud, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och avvikelsehantering inom ISO ledningssystem och bidrar till ett fungerande ledningssystem i er verksamhet. Ett välfungerande ISO ledningssystem är en viktig del av företagskulturen och arbetsrutinerna som kan leda till trygghet och lönsamhet i verksamheten. Oavsett om man använder konsultstöd eller inte är högsta ledningens engagemang och åtagande viktigt för att förverkliga och underhålla ledningssystemet.

Våra konsulter inom ISO ledningssystem använder SafetyNet för att hjälpa dig att utveckla och implementera en effektiv plan för avvikelsehantering som säkerställer att avvikelser hanteras på ett effektivt sätt. 

Woman and man looking at data
Ledningssystem SafetyNet

Konsult för implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och avvikelsehantering

Att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i tidigt skede hjälper dig att undvika olyckor och minimera kostsamma störningar i produktionen.

Som konsult inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utvecklar vi och implementerar en effektiv SAM-plan som uppfyller alla gällande lagar och bestämmelser. Vi genomför systematiska arbetsmiljöanalyser för att identifiera potentiella risker och ta fram relevanta och effektiva åtgärdsplaner för att förhindra skador och olyckor på arbetsplatsen.

Genom att arbeta med avvikelsehantering och implementera en effektiv handlingsplan så får du en bättre översikt över avvikelsehantering och dokumenthantering. Det lämnar mer utrymme för att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till dina kunder.

Vi erbjuder endast konsulter med lång erfarenhet som kan hjälpa ditt företag att upprätthålla en hög nivå av säkerhet och efterlevnad.

Kontakta oss idag för att boka en konsultation med en av våra konsulter och ta det första steget mot en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö

2C8 konsult

Vi arbetar med processverktyget 2C8 för att skapa visuella processorienterade ledningssystem. En bild säger mer än långa rutinbeskrivningar och skapar samsyn i verksamheten.

Som 2C8 konsult bidrar vi med vår erfarenhet och kompetens kring ISO / FR2000 vilket är ett stöd vid dokumentation i 2C8.

Företag som använder SafetyNet:

Ärendehantering för kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete

En enkel implementation av ärendehantering för mobila medarbetare. Smidig och prisvärd lösning för alla företag.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser)

Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och IT

Ledningssystem för ISO företag med stöd för alla delar inom ISO.
 • SafetyNet App
 • Ärendehantering (Olycka, Tillbud, Avvikelser, Kundanpassade ärendetyper)
 • Handlingsplan
 • Enkäter
 • Dokumentation

HR verktyg för att förbättra arbetsmiljön

Stärk säkerhet och trivsel på arbetsplatsen med SafetyNet. En effektiv HR plattform.
 • Medarbetarenkät
 • Skyddsrond
 • Chefsutvärdering
 • Handlingsplan

Såhär kan du använda SafetyNet

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Smidig rapportering av olycka, tillbud, & skyddsronder med SafetyNets App.

Kvalitet & miljö

Smart rapportering av avvikelser, förbättringsförslag & egenkontroll med SafetyNets App.

Ledningssystem

Modernisera och digitalisera ditt ledningssystem med hjälp av SafetyNet.

Försäkringsadministration

Enkel och effektiv administration av försäkringar och försäkringsskador.​

Kursadministration

Effektiv online-lösning där du centralt kan lösa all administration av dina kurser och aktiviteter. ​

Konsulttjänster

Vi bygger ledningssystem för företag som vill ha strukturerade processer kring kvalitet, miljö och SAM.

Vill du testa om SafetyNet passar dig?

Vi erbjuder effektiva processer genom digitalisering av verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.