MODUL

MEDARBETARUNDERSÖKNING

Lättarbetat system för medarbetar-undersökning

Hur mår medarbetarna? Med SafetyNets medarbetarundersökningsmodul får du ett smidigt verktyg för att ta reda på det. Med hjälp av modulen kan såväl små som stora organisationer arbeta effektivt med medarbetarundersökningar, för hela organisationen eller för utvalda organisatoriska enheter.

Medarbetarundersökningarna utformar du själv efter egna önskemål, direkt och enkelt i verktyget. Allt sker på digital basis och du arbetar i en portal där du kan formulera frågor och svar samt gruppera dessa hur du vill i frågeformuläret. När medarbetarundersökningen är klar är det enkelt att utforma analysen helt och hållet enligt egna önskemål. 

Färger, logo, svarsalternativ, valideringsfrågor och kommentarfält kan inkluderas eller uteslutas. Detta är ett utmärkt verktyg för att känna av hur medarbetarna mår. Du kan med fördel även använda modulen för distribution av kund- och leverantörsenkäter.  

SafetyNets medarbetarundersökningsmodul används på flera håll i Skandinavien. I Danmark använder vart fjärde företag just den här modulen för att mäta stämningen bland anställda. 

Fördelar med medarbetarundersökning i SafetyNet:

  • Lättarbetat och intuitivt verktyg. Distribution sker via e-postutskick eller via portalen alternativ SafetyNets App
  • Dynamiska frågeformulär med möjlighet att ställa följdfrågor för att få exakt de svar du behöver
  • Kategorisering av respondenter
  • Möjlighet att skapa frågeformulärsmallar
  • Hanterar medarbetarnas anonymitet
  • Påminnelser skickas automatiskt för att öka svarsfrekvensen
  • Stödjer svar från smartphone eller platta
  • App finns för Apple och Android
  • Molntjänst eller installation på egen server
  • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top