Om Axintor

Axintors affärside är bygga dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem som är smidiga att arbeta med och som driver medarbetarengagemang.

Vi arbetar med processverktyg för att visualisera ledningssystem samt SafetyNet som ger alla medarbetare möjlighet att bidra och förbättra verksamhetens affärsprocesser och rutiner. Vi projektleder företag som vill certifiera sig enligt FR2000, ISO9001, ISO14001 och ISO45001.

SafetyNet består av flera moduler som registrering av avvikelser/olycka/tillbud och handlingsplaner samt kartläggningsmoduler för t.ex. uppföljning och kontroll, medarbetar- och kundundersökningar, chefsutvärdering, brandskyddsarbete, kursadministration och försäkringsadministration.

SafetyNet hjälper till att öka kvalitet, effektivitet och engagemang kring avvikelse och förbättringsarbete. Genom SafetyNet sker registrering direkt digitalt och därmed undviks manuellt dubbelarbete, säkerställs kvalitet och information samlas på ett ställe.

Scroll to Top