Om Axintor - Connecting the dots

Axintors affärside är bygga dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem som är smidiga att arbeta med och som driver medarbetarengagemang.

Axintor erbjuder smarta och genomtänkta lösningar som hänger ihop, skapar logik och  affärsnytta i allt vi gör tillsammans med våra kunder. Vår slogan ”Connect the dots” betyder att vi är den partner som hjälper dig att få en bra helhet inom er organisation.

Axintor sign
Översikt hemsida
Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo
warehouse worker on a laptop
warehouse worker on a laptop
Vi arbetar med processverktyg för att visualisera ledningssystem samt SafetyNet som ger alla medarbetare möjlighet att bidra och förbättra verksamhetens affärsprocesser och rutiner. Vi projektleder företag som vill certifiera sig enligt FR2000, ISO9001, ISO14001 och ISO45001. SafetyNet består av flera moduler som registrering av avvikelser/olycka/tillbud och handlingsplaner samt kartläggningsmoduler för t.ex. uppföljning och kontroll, medarbetar- och kundundersökningar, chefsutvärdering, brandskyddsarbete, kursadministration och försäkringsadministration. SafetyNet hjälper till att öka kvalitet, effektivitet och engagemang kring avvikelse och förbättringsarbete. Genom SafetyNet sker registrering direkt digitalt och därmed undviks manuellt dubbelarbete, säkerställs kvalitet och information samlas på ett ställe.

Är du intresserad av en presentation?