MODUL

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Systematiskt brandskydds-arbete

Checklista Brandkontroll

Ett systematiskt brandskyddsarbete kräver att verksamheten går igenom sitt behov av brandskydd, ser till att allt fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

Med modulen brandskyddsarbete underlättas arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet där följande aktiviteter stöds:

 • Brandskyddsorganisationen (Policy, organisation, Byggnads- och verksamhetsbeskrivning)
 • Utbildningsplaner
 • Brandskyddsregler/instruktioner
 • Brandskyddsbeskrivning,
 • Drifts- och underhållsrutiner
 • Riskanalyser
 • Kontrollronder
 • Uppföljning
 • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.

I SafetyNet kan den som har delegerats utförandet av kontrollen registrera:

 • Utförd kontroll
 • Resultat
 • Nödvändiga åtgärder – Handlingsplan
 • Utförare av åtgärder
 • När åtgärder ska vara genomförda

Dokumentation av kontrollronder kan genomföras direkt i verktyget eller med hjälp av App för smartphone/surfplatta där fotodokumentation är en möjlighet. Resultatet av regelbundet utförda kontroller redovisas på ett lätt överskådligt sätt samt kan sammanställas i snygga rapporter. Syftet är att kunna klargöra systemfel eller återkommande fel och underlätta redovisning till ansvariga.

Fördelar med Brandskyddsarbete i SafetyNet:

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top