SafetyNet som kvalitetslednings-system

Kvalitetsledningssystem - Digitalisera er verksamhet! Med SafetyNet kvalitetsledningssystem kan du äntligen ersätta penna, papper och pärm med en innehållsrik digital plattform som effektiviserar ditt arbete med ISO9001 / ISO14001, ISO45001 och FR2000.

Digitalisera det systematiska kvalitets- och miljöarbetet

Ditt kvalitetsledningssystem kan hjälpa dig att få en klar och tydlig struktur på ditt företags rutiner och samtidigt bidra till en enhetlig styrning av företaget. Med SafetyNet kan du modernisera och digitalisera ditt ledningssystem och på ett effektivt sätt spara både tid och administration. Du kan äntligen ersätta penna, papper och pärm och arbeta fullt ut i en digital lösning som anpassas efter din verksamhet.

Effektiva ledningssystem ger nöjdare kunder, bättre miljöprestanda och en säkrare arbetsmiljö för de anställda. Med rätt verktyg för Er verksamhet kan ni öka kvaliteten, systematiken och engagemanget kring det systematiska kvalitet- och miljöarbetet. 

SafetyNet kvalitetsledningssystem

Ett framgångsrikt systematiskt kvalitet- och miljöarbete utgår från att alla medarbetare har möjlighet att bidra och förbättra verksamhetens affärsprocesser och rutiner. Genom att använda SafetyNet som kvalitetsledningssystem får alla medarbetare möjlighet att vara med och bidra, via smart telefon eller surfplatta. Fördelen med att rapporteringen blir digital och enkel att hantera är att fler i företaget engagerar sig. Det blir inte längre något problem med manuellt dubbelarbete eller problem med att information samlas på flera ställen. Med en digital plattform säkerställer du kvalitet och rätt information på rätt plats. 

SafetyNet är en mycket innehållsrik plattform som bidrar till att ditt företag kan modernisera och digitalisera sina processer för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetens, brandskydd och socialt ansvarstagande. Systemet är flexibelt och kan byggas till med flera olika moduler, för att hantera handlingsplaner, uppföljning och kontroll, göra medarbetar- och kundundersökningar samt rapportera avvikelser och olyckor, för att bara nämna några. Fördelen med att samla ert ledningssystem i en modern digital plattform är integrationen där alla medarbetare får tillgång rätt information och dubbelarbete undviks.

Låt SafetyNet ledningssystem bli grunden i ert systematiska kvalitet- och arbetsmiljöarbete och arbeta i en digital plattform som ger stöd till verksamheten, ökad konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. 

Fördelar med SafetyNet som kvalitetsledningssystem:

Alla medarbetare kan engagera sig i rapporteringen, de görs via en app i mobilen eller surfplattan

Möjligheter att bifoga bilder & videor för att tydligt visa till exempel en vagnskada eller annan avvikelse.

Vid registrering på mobil/surfplatta registreras även gps-koordinater från bild och registreringsplats.

Samla dokument, filer och all korrespondens på samma plats.

Skapa rapporter och se statistik för avvikelser samt se trender över åren.

Upprätta handlingsplaner till avvikelsen.

Koppla ihop flera avvikelser till en eller flera handlingsplaner.

Möjlighet att skapa olika digitala checklistor för egenkontroll; riskbedömningar till exempel vid ensamarbete eller arbetsmiljö i hemmet, brandkontroll, skyddsronder, internrevision och mycket mer.

Möjlighet att effektivt hantera olika ärenden; olycka/tillbud, förbättringar, leverantörsavvikelser, transportskador, bilskador, reklamationer, våld/hot, kränkande särbehandling.

SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

Fler användningsområden

Nyheter

HS Eltjänst i Södertälje har certiferat sig mot ISO 9001 och ISO14001

Vi gratulerar HS Eltjänst till deras certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. HS Eltjänst är ett ägarlett företag som har erbjudit eltjänster i Södertälje sedan 2012. Företaget är byggt på eget nätverk och nära samarbeten med partners. HS Eltjänst huvudsakliga målgrupp är företagsmarknaden och då primärt helg och natt arbeten. Arbeten mot den privata

Läs mer »

FR2000:2017 blir FR2000:2022

En uppdatering av FR2000 har nu skett. Förutom att se över standarden i förhållande till ISO 45001 har det också gått igenom andra krav och gjort mindre justeringar för att öka förståelsen, tydligheten och läsbarheten i standarden. Detta utifrån synpunkter från olika intressenter så som certifierade kunder och revisorer. Den nya uppdateringen är i sin

Läs mer »

Håll dig uppdaterad med det senaste

Vi erbjuder effektiva processer genom digitalisering av verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.
Scroll to Top