Vi bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ISO ledningssystem. 

Vi bidrar med vår kunskap kring ISO och skapar tillsammans med kund en digital plattform som effektiviserar företagets processer. Med SafetyNet erbjuder vi en modern plattform som stödjer era processer för arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.

Ett modernt och digitalt ISO ledningssystem

Med SafetyNet kan du modernisera och digitalisera ditt ISO ledningssystem och på ett effektivt sätt spara både tid och administration. Du kan äntligen ersätta penna, papper och pärm och arbeta fullt ut i en digital lösning som anpassas efter din verksamhet.

SafetyNet digitaliserar och förenklar kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Genom att använda SafetyNet som kvalitetsledningssystem får alla medarbetare möjlighet att vara med och bidra, via smart telefon eller surfplatta. Fördelen med att rapporteringen blir digital och enkel att hantera är att fler i företaget engagerar sig. Det blir inte längre något problem med manuellt dubbelarbete eller problem med att information samlas på flera ställen. Som ett resultat av en digital plattform  säkerställer du kvalitet och rätt information på rätt plats. 

SafetyNet är en mycket innehållsrik plattform som bidrar till att ditt företag kan modernisera och digitalisera sina processer för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetens, brandskydd och socialt ansvarstagande. Systemet är flexibelt och kan byggas till med flera olika moduler, för att hantera handlingsplaner, uppföljning och kontroll, göra medarbetar- och kundundersökningar samt rapportera avvikelser och olyckor, för att bara nämna några. Vinsten med att samla ert ledningssystem i en modern digital plattform är integrationen där alla medarbetare får tillgång rätt information och dubbelarbete undviks.

Låt SafetyNet ledningssystem bli grunden i ert systematiska kvalitet- och arbetsmiljöarbete och arbeta i en digital plattform som ger stöd till verksamheten, ökad konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet.

ISO konsult / FR2000 konsult

Vi bidrar med vår kunskap kring ISO och FR2000 och skapar en digital och integrerat ledningssystem som drivs av högt medarbetarengagemang och tydlig struktur. 

Det finns olika nivåer på att använda konsultstöd för ert ledningssystem. Vi skapar och bygger ledningssystemet från grunden, eller hjälper er med mindre insatser som visualisera era processer, digitalisera befintligt ledningssystem, interna revisioner eller ledningens genomgång.

Varför ISO Ledningssystem?

ISO är en internationell standard för ledningssystem och är en förkortning på International Organisation for Standardization. 

Samtliga ISO standards bygger på 7 grundläggande principer. Principerna är:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

För mindre och medelstora företag kan FR2000 vara ett alternativ. FR2000 är inte lika känd som ISO men är likvärdig och godkänd vid offentliga upphandlingar. Läs mer om FR2000 här.

Vad är ett Ledningssystem?

När företag växer så krävs det bättre styrning. Syftet med ett ledningssystem kan variera men gemensamt är att det ska fungera som ett stöd för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten.

Olika ledningssystemsstandard finns för att ge stöd och vägledning för organisationer att bygga upp ett ledningssystem. Dessa standarder innehåller krav som ställs på ledningssystemet för att organisationen ska kunna certifiera sig mot standarden. Med en certifiering kan företag visa omvärlden på god ordning och därmed förstå kundbehov, förmåga att utveckla och leverera rätt produkter / tjänster samt fokus på långsiktig konkurrenskraft.

Standarder kan handla om exempelvis:

 • Kvalitet
 • Miljö
 • Arbetsmiljö
 • Informationssäkerhet

Ledningssystemet syfte kan alltså se olika ut beroende på inriktning och vilken bransch företaget befinner sig i.

Hur kan ett Ledningssystem hjälpa mig?

Skälet till att certifiering är viktig är ökade krav på företag att leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad.

Framgångsrika företag växer och med storlek krävs bättre struktur. Ofta initieras en certifiering p.g.a kundkrav men under certifieringsprocessen så upplever företag många andra fördelar.

Ditt ledningssystem kan hjälpa dig att få en klar och tydlig struktur på ditt företags rutiner och samtidigt bidra till en enhetlig styrning av företaget. 

 

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

Fler användningsområden

Nyheter

HS Eltjänst i Södertälje har certiferat sig mot ISO 9001 och ISO14001

Vi gratulerar HS Eltjänst till deras certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. HS Eltjänst är ett ägarlett företag som har erbjudit eltjänster i Södertälje sedan 2012. Företaget är byggt på eget nätverk och nära samarbeten med partners. HS Eltjänst huvudsakliga målgrupp är företagsmarknaden och då primärt helg och natt arbeten. Arbeten mot den privata

Läs mer »

FR2000:2017 blir FR2000:2022

En uppdatering av FR2000 har nu skett. Förutom att se över standarden i förhållande till ISO 45001 har det också gått igenom andra krav och gjort mindre justeringar för att öka förståelsen, tydligheten och läsbarheten i standarden. Detta utifrån synpunkter från olika intressenter så som certifierade kunder och revisorer. Den nya uppdateringen är i sin

Läs mer »

Håll dig uppdaterad med det senaste

Vi erbjuder effektiva processer genom digitalisering av verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.
Scroll to Top