Samariten Ambulans AB väljer SafetyNet

SAM logo

Samariten Ambulans väljer SafetyNet som plattform för sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Vi på Axintor bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem. Vi bidrar med vår kunskap kring kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete och skapar tillsammans med kund en digital plattform i SafetyNet som effektiviserar företagets processer. Vi hjälper också våra kunder med att löpande under året stötta och hjälpa till med att upprätthålla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

SafetyNet skapar en plattform för ökad tillväxt och lönsamhet. Det säger även att ni har strukturerade processer kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt kan svara upp mot de krav era kunder ställer.

Läs mer om våra konsulttjänster här.

Senaste Nyheter