Låsborgen certifierade enligt FR2000

Vi gratulerar Låsborgen på söder till deras certifiering enligt FR2000. Låsborgen erbjuder servicetjänster med fokus säkerhet till företag, offentliga sektorn, Brf föreningar samt privatpersoner. Företaget kännetecknas av bra service och trevlig personal med god kunskap. Vi på Axintor är tacksamma att vi fick förtroendet att hjälpa dem att bygga upp sitt ledningssystem över kvalité, miljö […]

Samariten Ambulans AB väljer SafetyNet

SAM logo

Samariten Ambulans väljer SafetyNet som plattform för sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi på Axintor bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem. Vi bidrar med vår kunskap kring kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete och skapar tillsammans med kund en digital plattform i SafetyNet som effektiviserar företagets processer. Vi hjälper också våra kunder med att löpande under […]

Tolkförmedlingen i Härnösand har certifierat sig mot FR2000

Vi gratulerar Tolkförmedlingen i Härnösand till deras certifiering enligt FR2000. Hos Tolkförmedlingen i Härnösands kommun får du hjälp att boka tolk. Det är en serviceverksamhet för att myndigheter, föreningar och andra verksamheter och personer som inte talar svenska ska kunna få hjälp med att förstå varandra. Tolkförmedlingen levererar språk och bildtolkning, skriftlig och ljudlig översättning […]

Business Vision har certifierat sig enligt FR2000

Vi gratulerar Business Vision till deras certifiering enligt FR2000. Business Vision vill bidra till att fler företag blir datadrivna. Med mod erbjuder vi moderna och smarta helhetslösningar så att våra kunder kan ta upplysta beslut i en komplex vardag. Vi verkar som en trovärdig partner till beslutsfattare i stora och små organisationer. Vi möter alltid […]

UCS IT Solutions har certifierat sig enligt FR2000

Vi gratulerar UCS IT Solutions i Linköping till deras certifiering enligt FR2000. UCS IT Solutions är sedan 2015 ett dotterbolag till United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS). UCS startade sin verksamhet 1993 som hårdvarubyggare och har utvecklats till att kunna erbjuda produkter och tjänster inom flera affärsområden såsom Industriell IT, IT Produkter och tjänster. […]

JSM Johanssons Svets och Mekaniska AB har certifierat sig enligt FR2000.

Vi gratulerar JSM Johanssons Svets och Mekaniska AB till deras certifiering enligt FR2000. JSM klarade revisionen helt utan avvikelser vilket betyder att de har gjort ett bra jobb med att kartlägga och dokumentera sina processer. Vi på Axintor är tacksamma att vi fick förtroendet att hjälpa dem att bygga upp sitt ledningssystem över kvalité, miljö […]

Svensk Driftpartner AB har certifierat sig enligt FR2000

Svensk Driftpartner AB har certifierat sig enligt FR2000 med Axintors hjälp och byggt grunden för sitt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i Microsoft SharePoint. Vi på Axintor bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem. Vi bidrar med vår kunskap kring FR2000 och skapar tillsammans med kund en digital plattform, i SafetyNet eller […]

Vi gratulerar Donald Davies & Partners AB till certifieringen mot FR2000.

Donald Davies & Partners AB arbetar som konsulter inom projekt- och förändringsledning, projekträddning, portföljstyrning, kravledning och testledning samt andra konsulttjänster i anslutning till dessa.  Vi på Axintor fick förtroendet att som oberoende part kvalitetssäkra deras ledningssystem innan den externa revisionen.  Att vara FR2000 certifierad signalerar ordning och reda till era kunder. Det skapar en plattform för ökad tillväxt och lönsamhet. Det […]

Linjon Group AB har certifierat sig enligt FR2000

Linjon Group AB har certifierat sig enligt FR2000 med Axintors hjälp och har byggt grunden för sitt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i Google Drive. Vi på Axintor är glada för det förtroende vi fått från Linjon Group AB och ser fram emot ett fortsatt samarbete, www.linjon.se. Vi bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade […]

Chas Visual Management AB har certifierat sig enligt FR2000

Vi gratulerar Chas Visual Management AB till en väl genomförd revision och till att ha certifierat sig enligt FR2000. Vi på Axintor fick förtroendet att som oberoende part utföra deras internrevision innan den externa revisionen, www.chas.se. Vi bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem. Vi bidrar med vår kunskap kring FR2000 och skapar […]