• Hem
  • FR2000
  • Chas Visual Management AB har certifierat sig enligt FR2000

Chas Visual Management AB har certifierat sig enligt FR2000

Montage Forsakring

Vi gratulerar Chas Visual Management AB till en väl genomförd revision och till att ha certifierat sig enligt FR2000. Vi på Axintor fick förtroendet att som oberoende part utföra deras internrevision innan den externa revisionen, www.chas.se.

Vi bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem. Vi bidrar med vår kunskap kring FR2000 och skapar tillsammans med kund en digital plattform, i SafetyNet, Microsoft Teams eller Google Drive, som effektiviserar företagets processer.

Att vara FR2000 certifierad signalerar ordning och reda till era kunder. Det skapar en plattform för ökad tillväxt och lönsamhet. Det säger även att ni har strukturerade processer kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt kan svara upp mot de krav era kunder ställer.

Läs mer om våra konsulttjänster här.

Senaste Nyheter