Axintor erbjuder ISO konsult tjänster och en modern och digital plattform för ISO Ledningssystem

Vi bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ISO ledningssystem.

Vi bidrar med vår kunskap kring ISO / FR2000 och skapar tillsammans med kund en digital plattform som effektiviserar företagets processer. Vi projektleder företag som vill certifiera sig enligt FR2000, ISO 9001, ISO14001 och ISO 45001 alternativt certifierade företag som vill förbättra sitt nuvarande ledningssystem.

En certifieringsprocess kan ske på plats eller via Teams. Ni tar del av våra kunskaper om ISO / FR2000 och erfarenhet om företagande vilket ger er tid att fokusera på er kärnverksamhet.

Vi säkerställer att du får ett certifierat modernt, digitalt och skalbart ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till fast kostnad.

Modernisera och digitalisera ledningssystem 
Vi erbjuder en 100 % modern och digital plattform som ett alternativ till penna, papper och pärm eller Word- och Excel mallar. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. Vi är partner med 2C8 och arbetar i processverktyget 2C8 på SafetyNet´s plattform vilket leder till ett modernt och digitalt ISO ledningssystem.

SafetyNet ger alla medarbetare möjlighet att ta del av och bidra till att förbättra verksamhetens kvalitets- och arbetsmiljöarbete. I SafetyNet registreras ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i en app på telefon/platta. Det underlättar för företag med många mobila medarbetare som istället för att skriva pappersrapporter som ibland riskerar att komma bort, nu enkelt kan rapportera och dokumentera direkt i appen. Det går även att använda appen för olika enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. Mängden dubbelarbete minskar samtidigt som informationen om hur olika ärenden går finns samlat på ett och samma ställe. 

ISO Ledningssystem
Som standard är ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö) verksamhetsledningssystem för alla typer av organisationer som vill ha ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, och miljö. Standarden är pedagogisk flödesorienterad och tydlig. Den speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.  

Att vara ISO certifierad signalerar ordning och reda till era kunder. Det skapar en plattform för ökad tillväxt och lönsamhet. Det säger även att ni har strukturerade processer kring kvalitet och miljö samt kan svara upp mot de krav era kunder ställer.   

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

SafetyNet – din digitala plattform

Nyheter

EkoMiljö & Mark i Stockholm AB har certifierat sig enligt FR2000

EkoMiljö & Mark i Stockholm AB har certifierat sig enligt FR2000. Vi på Axintor fick förtroendet att som oberoende part kvalitetssäkra deras ledningssystem innan den externa revisionen. Vi bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem. Vi bidrar med vår kunskap kring FR2000 och skapar tillsammans med kund en digital plattform, i SafetyNet eller

Läs mer »

Råsunda Säkerhetsentreprenad AB har certifierat sig enligt FR2000

Söndag 7 juni 2020 Råsunda Säkerhetsentreprenad AB (med bifirma Råsunda Lås och Färingsö Lås) har certifierat sig enligt FR2000 med Axintors hjälp och byggt grunden för sitt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i Microsoft Teams. Vi bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem. Vi bidrar med vår kunskap kring FR2000 och skapar

Läs mer »

Håll dig uppdaterad med det senaste

Vi erbjuder effektiva processer genom digitalisering av verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.
Scroll to Top