Axintor erbjuder ISO konsult tjänster och en modern och digital plattform för ISO Ledningssystem

Vi bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ISO ledningssystem.

ISO konsulttjänster

Vår affärsidé är att bygga dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem som är smidiga att arbeta med och driver medarbetarengagemang.

Vi bidrar med vår kunskap kring ISO / FR2000 och skapar tillsammans med kund en digital plattform som effektiviserar företagets processer. Vi projektleder företag som vill certifiera sig enligt FR2000, ISO 9001, ISO14001 och ISO 45001 alternativt certifierade företag som vill förbättra sitt nuvarande ledningssystem.

En certifieringsprocess kan ske på plats eller via Teams. Ni tar del av våra kunskaper om ISO / FR2000 och erfarenhet om företagande vilket ger er tid att fokusera på er kärnverksamhet.

Det finns olika nivåer på att använda konsultstöd för ert ledningssystem. Vi skapar och bygger ledningssystemet från grunden, eller hjälper er med mindre insatser som interna revisioner eller ledningens genomgång

Vi säkerställer att du får ett certifierat modernt, digitalt och skalbart ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till fast kostnad.

2C8 konsulttjänster

Vi arbetar med processverktyget 2C8 för att  skapa visuella processorienterade ledningssystem. En bild säger mer än långa rutinbeskrivningar och skapar samsyn i verksamheten. 

Vår erfarenhet och kompetens kring ISO / FR2000 är ett stöd vid dokumentation i 2C8. 

Modernisera och digitalisera ledningssystem 

Vi erbjuder en 100 % modern och digital plattform som ett alternativ till penna, papper och pärm eller Word- och Excel mallar. Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. Vi är partner med 2C8 och arbetar i processverktyget 2C8 på SafetyNet´s plattform vilket leder till ett modernt och digitalt ISO ledningssystem.

SafetyNet ger alla medarbetare möjlighet att ta del av och bidra till att förbättra verksamhetens kvalitets- och arbetsmiljöarbete. I SafetyNet registreras ärenden, felanmälan och digitala checklistor direkt i en app på telefon/platta. Det underlättar för företag med många mobila medarbetare som istället för att skriva pappersrapporter som ibland riskerar att komma bort, nu enkelt kan rapportera och dokumentera direkt i appen. Det går även att använda appen för olika enkäter som medarbetarna enkelt kan svara på via mobiltelefonen. Mängden dubbelarbete minskar samtidigt som informationen om hur olika ärenden går finns samlat på ett och samma ställe. 

ISO Ledningssystem

Som standard är ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö) verksamhetsledningssystem för alla typer av organisationer som vill ha ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, och miljö. Standarden är pedagogisk flödesorienterad och tydlig. Den speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.  

Att vara ISO certifierad signalerar ordning och reda till era kunder. Det skapar en plattform för ökad tillväxt och lönsamhet. Det säger även att ni har strukturerade processer kring kvalitet och miljö samt kan svara upp mot de krav era kunder ställer.   

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

SafetyNet – din digitala plattform

Nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste

Vi erbjuder effektiva processer genom digitalisering av verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.
Scroll to Top