Kompetensverktyget

Styr dina HR relaterade processer genom HR modulen som säkrar en central och effektiv administration.

Med kompetensverktyget får du hjälp att kartlägga kompetenser och se till att dina medarbetare har rätt kompetenser för sina roller. En GAP-analys visar vilka kompetenser som saknas och du får förslag på hur du skaffar dem. Det är enkelt att hålla ordning och reda på medarbetarnas kompetenser och certifieringar och du får påminnelser om certifieringar håller på att gå ut. Verktyget ger också hjälp vid budgetering för nästkommande års utbildningar.

Kompetenskartläggning och kompetensregister

Genom kursadministrationsmodulen i SafetyNet uppdateras medarbetarnas kompetenser automatiskt.

Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

Fördelar med kompetenshantering i SafetyNet:

Är du intresserad av en presentation?