MODUL

KOMPETENSVERKTYGET

Styr dina HR relaterade processer genom HR modulen som säkrar en central och effektiv administration.

Kompetenskartläggning och kompetensregister
Med kompetensverktyget får du hjälp att kartlägga kompetenser och se till att dina medarbetare har rätt kompetenser för sina roller. En GAP-analys visar vilka kompetenser som saknas och du får förslag på hur du skaffar dem. Det är enkelt att hålla ordning och reda på medarbetarnas kompetenser och certifieringar och du får påminnelser om certifieringar håller på att gå ut. Verktyget ger också hjälp vid budgetering för nästkommande års utbildningar.

Genom kursadministrationsmodulen i SafetyNet uppdateras medarbetarnas kompetenser automatiskt.

Fördelar med Kompetenshantering i SafetyNet:

Är du intresserad av en presentation?

fler moduler

Scroll to Top